Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Informatyk – praca w urzędzie

Opublikowano: 2018-02-25 21:13:55, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

RZESZÓW.

 

Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika na czas zastępstwa za nieobecnego Pracownika do Działu Informatyki, w Miejskim Zarządzie Dróg w Rzeszowie

1. Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe techniczne, w kierunku informatycznym,

- staż pracy - 2 lata na stanowisku informatyka

- kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

korzystać z pełni praw publicznych,

nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:

- znajomość środowiska Windows (7/8/10),

- znajomość MS SQL Serwer 2008 lub wyższe,

- znajomość technologii LAN, WAN,

- analiza dzienników zdarzeń przydzielonych systemów IT,

- umiejętność konstruowania zapytań SQL oraz tworzenia procedur i funkcji w MS SQL Server 2008 i wyższe

- znajomość praktyczna w konstruowaniu rozwiązań skryptowych w PowerShell

- administracja platformą systemową Windows Serwer 2012 lub wyższej

-  znajomość zagadnień sieciowych: Cisco, VPN, Mikrotik

- umiejętność tworzenia i konfiguracji maszyn wirtualnych w środowisku vCenter i Hyperv

- certyfikacja Windows Server mile widziana

- znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym czytać dokumentację techniczną

- umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, umiejętność pracy, w zespole,

- umiejętność pracy w środowisku rozproszonym, zdolność szybkiego uczenia się,

- odpowiedzialność, kreatywność

- prawo jazdy kategorii B

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- zapewnienie wsparcia informatycznego dla pracowników firmy w zakresie sprzętu i oprogramowania

- aktualizacja i inwentaryzacja sprzętu oraz oprogramowania

- administracja systemów informatycznych oraz infrastruktury informatycznej

- udział przy planowaniu oraz wdrażaniu rozwiązań IT

- administrowanie systemem CMS odpowiedzialnym za poprawne funkcjonowanie serwisów www

-  współpraca z innymi podmiotami z zakresu utrzymania środowiska IT

-  prowadzenie bieżących spraw administracyjnych działu.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- umowa na czas zastępstwa pracownika,

- zakres obowiązków na tym stanowisku wymaga wykorzystania sprzętu biurowego i komputerowego.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

Życiorys (CV),

list motywacyjny,

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz innych dokumentów

mogących świadczyć o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe: w przypadku posiadania,

kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku posiadania przez kandydata stopnia niepełnosprawności,

oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Miejskim Zarządzie Dróg w Rzeszowie osobiście

lub pocztą na adres: ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszów, pok. 604, w zamkniętych kopertach

z dopiskiem: „Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika na czas zastępstwa do Działu Informatyki",

w terminie do dnia 28 lutego 2018 r.

Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz następującą klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawg z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).

Do pobrania:

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie kandydata 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij