Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju oferuje preferencyjne finansowanie dla firm: pożyczki, poręczenia, faktoring

Samodzielny księgowy

Opublikowano: 2018-01-15 17:46:11, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

JASIONKA.

 

Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. ogłasza nabór na 1 wolne stanowisko pracy-samodzielny księgowy oferta z dnia 12.01.2018 r.

1. NIEZBĘDNE WYMAGANIA:

Stanowisko: – samodzielny księgowy

KWALIFIKACJE

- wykształcenie - wykształcenie wyższe, preferowane: rachunkowość, ekonomia, finanse, zarządzanie

-znajomość języków obcych - j. angielski w stopniu podstawowym

- wymagane kompetencje (wiedza praktyczna, merytoryczna)

- bardzo dobra znajomość zagadnień dot. zasad księgowości ogólnej oraz księgowości projektów unijnych i rozliczeń dotacji, planowania i analiz ekonomicznych oraz sprawozdawczości

- udokumentowane umiejętności, uprawnienia: staż pracy na takim samym lub podobnym stanowisku minimum 5 lat

- inne umiejętności - biegła znajomość i obsługa programów finansowo – księgowych,

- ogólny staż pracy: minimum 10 lat

- staż pracy na takim samym lub podobnym stanowisku - staż pracy na takim samym lub podobnym stanowisku minimum 5 lat

Wymagania dodatkowe

- znajomość: pakietu MS Office, systemu finansowo - księgowego, sprawozdawczości GUS

 

PODSTAWOWE ZADANIA I OBOWIĄZKI NA STANOWISKU:

1) Rozliczanie dotacji unijnych zadań inwestycyjnych, ewidencja analityczna i syntetyczna kont projektowych,

rozliczenia międzyokresowe przychodów z dotacji, obowiązki sprawozdawcze oraz archiwalne w okresie trwałości projektów, obsługa finansowa kontroli projektów.

2) Ustalanie comiesięcznych kwot księgowanych jako pozostałe przychody operacyjne.

3) Księgowanie nakładów inwestycyjnych, prowadzenie bieżącej ewidencji środków trwałych oraz rozliczanie amortyzacji w stosowanym przez Spółkę systemie finansowo – księgowym.

4) Wystawianie dokumentów związanych z przyjęciem, likwidacją, przesunięciem, zmianą miejsc użytkowania środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych.

5) Prowadzenie bieżącej kontroli w przedmiocie kompletności dokumentów związanych z ewidencją środków trwałych, prowadzenie nadzoru nad znakowaniem środków trwałych, prowadzenie kartotek, udział w pracach komisji inwentaryzacyjnych.

6) Wykonywanie obowiązków administratora systemu sprawozdawczego GUS.

7) Prowadzenie rejestru zabezpieczeń należytego wykonania umów zawieranych przez Spółkę oraz wnoszonych wadiów (w formie niepieniężnej) oraz realizacja obowiązków wynikających z zarządzeń Zarządu Portu Lotniczego w zakresie deponowania, rejestracji i realizacji zabezpieczeń należytego wykonania umowy oraz wadium.

8). Prowadzenie rejestru polis ubezpieczeniowych do umów zawieranych przez Spółkę oraz realizacja obowiązków wynikających z zarządzeń Zarządu Portu Lotniczego w sprawie deponowania, rejestracji i realizacji polis ubezpieczeniowych.

9). Prowadzenie ewidencji pozabilansowej związanej z deponowaniem oraz zwrotem zabezpieczeń należytego wykonania umów.

10). Dokonywanie zwrotu w/w zabezpieczeń oraz wadiów zgodnie z obowiązującymi w Spółce zarządzeniami.

11). Sporządzanie i przekazywanie wniosków o zwrot zabezpieczeń zdeponowanych w formie pieniężnej pracownikowi odpowiedzialnemu za zwroty.

12). Prowadzenie spraw związanych z planowaniem finansowym, analizami finansowymi i sprawozdawczością, w szczególności z zakresu nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez Udziałowców Spółki.

13). Prowadzenie ewidencji pomocy de minimis, aktualizacja kwot pomocy, obsługa wniosków o dofinansowanie szkoleń z zakresu pomocy de minimis.

14). Wykonywanie obowiązków sprawozdawczych, statystycznych oraz informacyjnych w okresie trwałości projektów i umów dofinansowanych w ramach pomocy de minimis.

Charakterystyka stanowiska:

dokładność, staranność, rzetelność, bardzo wysokie umiejętności analityczne, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole

 

Predyspozycje: biegłe posługiwanie się arkuszem Excel, pełna znajomość zagadnień dotyczących księgowości i rozliczeń projektów unijnych oraz ewidencji środków trwałych , znajomość obsługi systemów księgowych (preferowany system Ssymfonia), znajomość zasad statystyki GUS

2. OFEROWANE WARUNKI:

- forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo (prawdopodobnie 3 m-ce)

- system czasu pracy: powszechny

- udział w szkoleniach – tak

- możliwość i warunki awansu poziomego i pionowego - tak

WYMAGANE DOKUMENTY:

a) list motywacyjny oraz CV,

b) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie, doświadczenie zawodowe, uprawnienia i staż pracy,

c) kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie.

d) oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 1997r., Nr 133, poz. 833.”;

OFEROWANE WARUNKI:

Możliwość zdobywania doświadczeń w prężnie rozwijającej się, a zarazem stabilnej firmie, możliwość udziału w szkoleniach, możliwość awansu, miłą atmosferę pracy, zatrudnienie – umowa o pracę na zastępstwo (prawdopodobnie 3 m-ce), powszechny system czasu pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście, listownie na adres: Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. Jasionka 942, 36-002 Jasionka lub pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@rzeszowairport.pl z dopiskiem: „Oferta Pracy z dnia 12.01.2018 r.” w terminie do dnia 19.01.2018 r.

Decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Spółki.

W przypadku dostarczenia danych osobowych innych niż wymagane w ogłoszeniu , będą one komisyjnie zniszczone. Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij