Powiat Rzeszowski - siła inwestycji

Kto wykona koncepcję S19 Babica- Domaradz?

Opublikowano: 2018-01-14 19:03:49, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

RZESZÓW. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na wykonanie Koncepcji Programowej (KP) odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Babica do węzła Domaradz. Jeśli w ciągu 10 dni nie wpłyną odwołania, to po wniesieniu finansowego zabezpieczenia możliwe będzie podpisanie z wyłonionym Wykonawcą umowy na wykonanie KP tego ponad 23-kilometrowego odcinka S19.

Trasa przebiegu drogi ekspresowej S 19 Via Carpathia jest już wytyczona. Fot. Adam Cyło

Trasa przebiegu drogi ekspresowej S 19 Via Carpathia jest już wytyczona. Fot. Adam Cyło

 

Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm Promost Consulting Sp. z o.o., IRP Biuro Projektów Sp. z o.o., Zakład Usług Geologicznych i Projektowych Budownictwa i Ochrony Środowiska Geotech Sp. z o.o. Wartość oferty to ponad 17 mln zł, zaoferowany termin wykonania dokumentacji projektowej stadium Koncepcji Programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym: 26 miesięcy od daty podpisania umowy.

 

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oprócz kryterium ceny, brała pod uwagę także kryteria pozacenowe, stanowiące 40 punktów na 100 możliwych do uzyskania. Były to termin realizacji, doświadczenie głównego projektanta drogowego, doświadczenie głównego projektanta mostowego, doświadczenie projektanta tunelu.

 

Zakres koncepcji programowej

W ramach zamówienia wykonawca:

- przygotuje Koncepcję Programową (KP) w tym m. in. analizę i prognozę ruchu, wariantowe rozwiązania techniczne planowanej drogi wraz z obiektami inżynierskimi, dokumentację bezpieczeństwa tunelu, plan działań ratowniczych dla stadium Koncepcji Programowej, opracowania ekonomiczno-finansowe, analizę zagrożenia powodziowego, organizację i bezpieczeństwo ruchu oraz analizę wielokryterialną;

- wykona kompleksowe rozpoznanie geologiczne w tym m.in. opracuje opinię geotechniczną, dokumentację hydrogeologiczną, dokumentacje geologiczno - inżynierską, dokumentację badań podłoża gruntowego oraz będzie prowadził monitoring występujących na tym odcinku osuwisk i monitoring hydrogeologiczny;

 

Koncepcja Programowa doprecyzuje dotychczas wypracowane przez GDDKiA założenia projektowe i przedstawi wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich. Celem jej będzie umożliwienie podjęcia decyzji dotyczących preferencji GDDKiA dla etapu Projektu Budowlanego odnośnie docelowych rozwiązań projektowych i technologii realizacji, uściśli również zakres rzeczowy i finansowy inwestycji.

 

Przedmiotowa inwestycja stanowiąca część szlaku Via Carpatia, przewidziana jest do realizacji w systemie "projektuj-buduj". Rozwiązania projektowe Koncepcji Programowej pozwolą na opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego, w oparciu o który zostanie wyłoniony przyszły Wykonawca drogi ekspresowej S19.

 

W ramach odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Babica do węzła Domaradz (dł. ok. 23,45 km ) przewiduje się wykonanie obiektów inżynierskich w tym 3 tuneli o łącznej długości ok. 4,65 km. Droga będzie posiadać przekrój poprzeczny dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Przebieg S19 będzie zgodny z przebiegiem wariantu, dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w dniu 06.11.2015 r wydał decyzję środowiskową (4.11.2016r. decyzja środowiskowa stała się ostateczna).

 

Odcinek S19 Babica-Domaradz (Zadanie 1), na który dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, jest częścią dużego przetargu obejmującego wykonanie Koncepcji Programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym na S19 Babica-Barwinek (gr. państwa). Aktualnie trwa procedura wyboru najkorzystniejszych ofert dla kolejnych odcinków, tj.:

Zadanie 2: Węzeł "Domaradz" (bez węzła) - Węzeł "Miejsce Piastowe" (z węzłem) dł. ok. 22,70 km

Zadanie 3: Węzeł "Miejsce Piastowe" (bez węzła) - Węzeł "Dukla" (z węzłem) dł. ok. 10,40 km

Zadanie 4: Węzeł "Dukla" (bez węzła) - Barwinek (Granica Państwa) dł. ok. 18,335 km

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij