Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP

Dwa projekty ekonomii społecznej w Handzlówce

Opublikowano: 2018-01-04 00:01:50, przez: admin, w kategorii: Praca

POWIAT ŁAŃCUCKI. We wsi Handzlówka są realizowane dwie inicjatywy promujące ekonomię społeczną. Dzień nim ludzie mają znaleźć pracę miejsca użyteczności publicznej zostaną zagospodarowane.

Dwa projekty ekonomii społecznej w Handzlówce

 

Realizacja działań rozpoczęła się listopadzie 2017 r. i potrwa do końca kwietnia 2018 r. Inicjatywy są finansowane poprzez mikrogranty przydzielane w ramach projektu „Nawigator - kompleksowy program wspierania rozwoju ekonomii społecznej” obejmującego powiat jarosławski, lubaczowski, przeworski, łańcucki, leżajski, przemyski oraz miasto Przemyśl.

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

Celem całego projektu „Nawigator” jest utworzenie co najmniej 224 miejsc pracy w ramach tzw. przedsiębiorstw społecznych, wsparcie szkoleniowe oraz powołanie grup inicjatywnych. W październiku dwie takie grupy zostały powołane przez mieszkańców Handzlówki. Pierwsza związana z miejscową drużyną piłkarską Grom realizuje zadania pt. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i tworzenie elementów małej architektury jako narzędzie promocji ekonomii społecznej”. Drugą grupę stworzyli członkowie stowarzyszenia „Razem Dla Wsi Łańcuckiej”, którzy przygotowali wniosek pt. „Promocja idei ekonomii społecznej na terenie powiatu łańcuckiego poprzez oddolną inicjatywę realizowaną na rzecz dobra wspólnego”.

W obu przypadkach beneficjentami zadań są mieszkańcy powiatu łańcuckiego (kobiety i mężczyźni) zagrożeni ubóstwem, wykluczeniem społecznym, problemami z odnalezieniem się na rynku pracy. Wsparcie dla tych osób, polega na organizacji zajęć podczas, których uczestnicy zdobędą praktycznych umiejętności z zakresu m.in. pielęgnacji zieleni, zagospodarowania przestrzeni publicznej czy tworzenia elementów małej architektury.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

Żeby do nich przystąpić należy zgłosić się do przedstawicieli Grup Inicjatywnych lub do biura sołtysa Handzlówki, gdzie oprócz szczegółowych informacji osoby zainteresowane współpracą mogą zapoznać się z regulaminami projektów i zapisać się do udziału w zajęciach.

 

Inicjatywa realizowana w ramach projektu „Nawigator – Kompleksowy Program Wspierania Rozwoju Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa VIII integracja społeczna działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie.