Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Darmowa pomoc prawna w powiecie jarosławskim

Opublikowano: 2018-01-03 16:28:09, przez: admin, w kategorii: Samorządy

JAROSŁAW. Samorządy powiatowe w Polsce świadczą nieodpłatną pomoc prawną oraz zajmują się edukacją prawną.

Paragraf

 

W powiecie jarosławskim od 1 stycznia 2018 r. będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób potrzebujących. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej mieszczą się w powiatowym i gminnych lokalach.

Punkt nr 1

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

ul. Jana Pawła II 17

37-500 Jarosław

- poniedziałek – piątek: 13.00 – 17.00

 

2)- Punkt nr 2:

Urząd Miasta w Radymnie

ul. Lwowska 20

37-550 Radymno

- środa, czwartek: 8.00 - 12.00

 

Urząd Gminy w Jarosławiu

ul. Piekarska 5

37-500 Jarosław

- poniedziałek: 8.00 - 12.00

 

Urząd Gminy w Wiązownicy

ul. Warszawska 15

37-522 Wiązownica,

- wtorek, piątek : 8.00 - 12.00

 

3)- Punkt nr 3:

Urząd Gminy w Chłopicach

37-561 Chłopice 149a

- środa, piątek: 8.00 - 12.00

 

Urząd Gminy w Laszkach

37-543 Laszki 36

- poniedziałek, czwartek: 8.00 - 12.00

 

Urząd Gminy w Radymnie

ul. Lwowska 38-

37-550 Radymno

- wtorek: 8.00 - 12.00

 

4)- Punkt nr 4:

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

ul. Jana Pawła II 17

37-500 Jarosław

- poniedziałek – piątek: 8.00 - 12.00

 

5)- Punkt nr 5:

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1

37-560 Pruchnik

- poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8.00 - 12.00

- środa: 11.00 – 15.00

 

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie).

 

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną otrzymają:

- młodzież do 26 roku życia,

- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,

- osoby, które ukończyły 65 lat,

- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

- kombatanci, osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

- weterani,

- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,

- kobiety w ciąży.

 

Pomoc prawna będzie polegała na:

- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,

- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,

- pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,

- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

- prawa pracy,

- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

- prawa cywilnego,

- spraw karnych,

- spraw administracyjnych,

- ubezpieczenia społecznego,

- spraw rodzinnych,

- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia. Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij