Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Program Czyste Powietrze - zobacz zasady naboru
Przystanek Czas na podkarpacką młodzież

Sesja Rady Miasta Rzeszowa - 12 grudnia 2017 r.

Opublikowano: 2017-12-12 07:14:59, przez: admin, w kategorii: Samorządy

RZESZÓW. LII sesja Rady Miasta Rzeszowa odbędzie się we wtorek (12 grudnia 2017 r.) o godz. 8.30 w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1.

Nowe komisje Rady Miasta Rzeszowa

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa (począwszy od 2018 r.)
 2. Uchwała budżetowa Miasta Rzeszowa na 2018 rok.
 3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.
 4. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r. 
 5. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi Województwa Podkarpackiego w 2018 roku.
 6. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk.
 7. Oświadczenia i informacje.
 8. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023” (druk nr LII/17/2017).
 9. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Rzeszowa na lata 2017 – 2020 (druk nr LII/1/2017).
 10. Raport z realizacji „Programu ochrony środowiska miasta Rzeszowa na lata 2013 – 2016 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2013 roku oraz perspektywą na lata 2017 – 2020”.
 11. Uchwała w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Rzeszowa prof. nadzw. dr hab. Jerzemu Posłusznemu.
 12. Uchwała w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Miasta Rzeszowa Marcie Półtorak.
 13. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 165/4/2008 –I „Staromieście – Zagórze” w Rzeszowie.
 14. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 295/7/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 182/9/2009 w rejonie ul. Dworzysko i ul. Łanowej w Rzeszowie w części „A”.
 15. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 47/4/2017 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa w rejonie ul. Dukielskiej i ul. Strzyżowskiej w Rzeszowie.
 16. Uchwała w sprawie uchylenia uchwał Rady Miasta Rzeszowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 17. Uchwała w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane (druk nr LII/8/2017).
 18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej (druk nr LII/2/2017).
 19. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Przemysłowej (druk nr LII/11/2017).
 20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych przy ul. Kowalskiej w Rzeszowie (druk nr LII/12/2017).
 21. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż ½ części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Budach Głogowskich gmina Głogów Małopolski (druk nr LII/13/2017).
 22. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż ½ części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Balistycznej w Rzeszowie (druk nr LII/3/2017).
 23. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenia nieruchomości przy ul. Zajęczej (druk nr LII/14/2017).
 24. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Rzecha (druk nr LII/15/2017).
 25. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (druk nr LII/4/2017).
 26. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr XLI/883/2017 z dnia 28 marca 2017 r. (druk nr LII/5/2017).
 27. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr XLIV/958/2017 z dnia 30 maja 2017 r. (druk nr LII/6/2017).
 28. Uchwała w sprawie dopłat do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków i do cen miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez Gospodarkę Komunalną Spółka z o.o. w Boguchwale (druk nr LII/9/2017).
 29. Uchwała w sprawie dopłat do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków, oraz do ceny miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie (druk nr LII/10/2017).
 30. Uchwała w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody (druk nr LII/16/2017). 
 31. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego z Gminą Czudec (druk nr LII/7/2017.
 32. Uchwała w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Rzeszowa.
 33. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Rzeszowa.
 34. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Rzeszowa.
 35. Interpelacje i zapytania.
 36. Wolne wnioski i sprawy różne.

 

Propozycje rozszerzenia porządku obrad:

 4a.   Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2017 r.

30a. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Rzeszów spółkom wodnym, trybu postępowania i sposobu jej rozliczania.

31a.  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Rzeszów.

31b. Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów jednostkach światowych.

31c. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej dotacji dla publicznych szkół podstawowych, niebędących szkołami specjalnymi – prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – którym ustalono obwód.

31d.Uchwała w sprawie trybu i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Rzeszów (…)

31e. Uchwała w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie.

31f. Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Miasta Rzeszowa.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij