Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu

III Konferencja Naukowa Dekada Różnorodności Biologicznej

Opublikowano: 2017-11-26 00:08:44, przez: admin, w kategorii: Edukacja ekologiczna

RZESZÓW.

III Konferencja Naukowa Dekada Różnorodności Biologicznej

 

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

Studenckie Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Rzeszowskiego organizuje 5 grudnia w godzinach 8:00 - 18:00 na Wydziale Biologiczno-Rolniczym UR (ul. Ćwiklińskiej 1III Konferencję Naukową pt. Dekada bioróżnorodności biologicznej, która odbędzie się 5 grudnia 2017 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim na Wydziale Biologiczno-Rolniczym.

Gościem specjalnym będzie Pan dr hab. Stanisław Knutelski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspert w zakresie różnorodności biotycznej.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości