Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP
Jerzy Borcz - kandydat do Sejmu

Bioróżnorodność przyciągnie turystów

Opublikowano: 2017-11-23 09:58:40, przez: admin, w kategorii: Edukacja ekologiczna

Czasem, pojawiają się twierdzenia, że tereny objęte różnymi formami ochrony przyrody, nie sprzyjają rozwojowi nie tyle samej turystyki, ile biznesu turystycznego. Chcemy pokazać, że chroniona przyroda powoli regionowi zyskać przewagę konkurencyjną w skali krajowej i europejskiej.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Polska południowo-wschodnia, zwłaszcza Bieszczady to region o najwięszym w kraju zróżnicowaniu przyrody. Najbardziej znane, występujące na naszym terenie zwierzęta to np. niedźwiedzie, rysie, wilki, bobry oraz żubry. Te ostatnie można spotkać w zagrodzie pokazowej. Ale w Bieszczadzkim Parku Narodowym doliczono się aż 2000 gatunków chrząszczy oraz 1000 gatunków motyli. Nie można zapominać o ptakach, drapieżnych orłach, ale także o derkaczu, kilku gatunkach dzięcioła, oraz całym szeregu mało znanych gatunków wróblowych, jak bardzo rzadki płochacz halny.

Zdaniem Krzysztofa Staszewskiego, eksperta ds. turystyki, współzałożyciela Karpackiego Klastra Turystycznego, atutem województwa podkarpackiego nie jest luksusowa infrastruktura turystyczna, eleganckie hotele czy zimowe kurorty. Są nimi materialne dziedzictwo wielokulturowości pogranicza oraz właśnie zachowana bioróżnorodność.

- Takie tereny jak Bieszczady, Beskid Niski, Pogórza Dynowskie, Przemyskie czy Strzyżowskie, Góry Sanocko-Turczańskie są i będą naszym atutem - mówi Krzysztof Staszewski. - Musimy go odpowiednio wykorzystać.

A okazja ku temu jest. W tej chwili eksperci i sama branża dostrzegają zmiany w preferencjach turystów. Coraz więcej osób chce podczas spędzania czasu wolnego, być jak najbliżej przyrody. Przewodnicy z naszego regionu mają coraz więcej zapytań o zorganizowanie wycieczki nie dla kilkudziesięciu osób, które mieszczą się w całym autobusie, ale dla rodziny czy niewielkiej grupy przyjaciół. Ludzie zaczynają się interesować życiem dzikich zwierząt, ptaków, etnobotaniką, chcą widzieć kwitnące rzadkie i chronione rośliny. Powodzeniem cieszą się warsztaty zielarskie.

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

- Takie oferty są trudniejsze do przygotowania, ale osoby z nich korzystające są świadome swoich potrzeb - dodaje Krzysztof Staszewski. - A oznacza to, że gotowe są więcej zapłacić.

Podobnie te sprawy widzą twórcy marki turystycznej Carpathia, którą promuje Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska.

- Na markę Carpathia mają składać się min. doznanie przestrzeni oraz przyroda – mówi Dawid Lasek z Euroregionu, w latach 2016-2017 wiceminister sportu i turystyki, pomysłodawca konceptu Marki Carpathia.

Jak czytamy w dokumentach programowych marki, podróżowanie po Karpatach sprawi, że turyści poczują się wolni. - Otwarte przestrzenie i górskie krajobrazy pobudzą ich pozytywne emocje i pomogą psychicznie odpocząć. Unikatowa przyroda jest najcenniejszym bogactwem Karpat i należy bezwarunkowo dbać o jej kondycję. Turyści mogą doświadczyć jej różnorodności i czerpać z jej zasobów pod warunkiem respektowania praw ochrony przyrody.

Ważną rolę w zachowaniu bioróżnorodności ma też zrównoważone, a przynajmniej prowadzone ekstensywnie rolnictwo.

- Już dawno zauważono, że dla turysty, w tym także dla turysty masowego góry są bardziej atrakcyjne, jeśli widać na ich stokach pasące się zwierzęta – mówi Krzysztof Staszewski.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

Pewne gatunki roślin, owadów czy ptaków mogą funkcjonować na terenie Bieszczadów czy szerzej Karpat tylko w symbiozie z rolnictwem.

Te zależności zostały już w 2012 r. zauważone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego, który w tym roku rozpoczął już drugą edycję Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas II”. Cele, założenia i same efekty tego działania są  doskonałym przykładem tego, że ochrona środowiska nie wyklucza prowadzenia działalności rolniczej na terenach cennych przyrodniczo a wręcz przeciwnie – dobrze przemyślane działania rolnicze pozytywnie wpływają zarówno na środowisko jak również na poprawę walorów turystyczno-krajobrazowych Podkarpacia.