Powiat Rzeszowski - siła inwestycji

Projekt „Razem dla Zielonego Podkarpacia”

Opublikowano: 2017-11-01 21:36:16, przez: admin, w kategorii: Edukacja ekologiczna

PODKARPACKIE. Współpraca i mediacje na rzecz zachowania bioróżnorodności.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia rozpoczyna realizacje projektu „Razem dla Zielonego Podkarpacia – budowanie potencjału i integracja różnych grup interesariuszy mających duży wpływ na przyrodę”.

Głównym celem Projektu jest zachowanie bioróżnorodności najcenniejszych przyrodniczo obszarów województwa podkarpackiego. Konkretnie chodzi o:

- zachowanie i ochronę środowiska poprzez edukację oraz mediację grup społecznych mających wpływ na przyrodę;

- edukację, popularyzację i wzmacnianie merytoryczne postaw proekologicznych w zakresie bioróżnorodności województwa podkarpackiego w myśl zasady: poznaj by zachować;

- zwiększanie świadomości lokalnej społeczności na temat znaczenia bioróżnorodności Podkarpacia i promowanie efektywnego gospodarowania tymi zasobami,

W warsztatach i spotkaniach mediacyjnych (prowadzonych przez profesjonalnego mediatora) wezmą udział przedstawiciele różnych środowisk, szczególnie z terenów chronionych, najbardziej cennych przyrodniczo, np. parków narodowych (Magurski i Bieszczadzki ), obszarów objętych programem Natura 2000 (m.in. Bieszczady, Beskid Niski, Pogórze Przemyskie, Ostoja Przemyska, Ostoja Magurska).

Spotkania i warsztaty mają pomóc rozwiązać ewentualne sytuacje konfliktowe, które mogą powstać np. między leśnikami a przedsiębiorcami z sektora turystycznego, czy między parkami narodowymi a przewodnikami. W mediacji ma chodzić o znalezienie płaszczyzny współpracy, a docelowo podjęcie wspólnej inicjatywy czy inicjatyw na rzecz przyrody.

- Pierwsze spotkanie mediacyjne odbędzie się w jeszcze w listopadzie – informuje Małgorzata Pociask z Pro Carpathii. - Kolejne w planujemy grudniu.

Chodzi też o to, by każda ze stron zrozumiała współzależność między zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego a możliwościami gospodarowania na obszarach cennych przyrodniczo, produktem turystycznym, a promocją walorów przyrodniczych.

 

Konkretne działania to np.:

- dwustronne i trójstronne spotkania mediacyjne „Człowiek vs Przyroda”,

- warsztaty terenowe „Poznaj by zachować”,

- impreza edukacyjna „Razem dla Zielonego Podkarpacia” (odbędzie się w maju),

- konkurs na komiks „Warto współpracować dla przyrody” (dla uczniów i studentów),

- wystawa prac konkursowych „Warto współpracować dla przyrody”,

- publikacje „Wspólne dziedzictwo przyrodnicze województwa podkarpackiego”, „Człowiek vs Przyroda na obszarach chronionych województwa podkarpackiego”,

- czasopismo „Biznes i Etos”,

- gra dydaktyczna „Zagospodaruj zielone Podkarpacie”,

- aplikacja na telefon „Zielone wyzwanie”.

 

Projekt potrwa do końca października 2018 roku. Jego wartość to 705 982,00 zł, w tym 85 % to dofinansowanie z Unii Europejskiej (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko), dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to 70 599,00 zł.

 

Więcej informacji o projekcie na stronie www.zielonepodkarpacie.pl 

 

Publkacja powstała w ramach „Kampanii informacyjno-promocyjnej związanej z ochroną środowiska oraz edukacją ekologiczną w ramach programu Podkarpacki Naturalny Wypas II”, sfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Podkarpackiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 

Partnerzy serwisu

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij