Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Na Podkarpaciu najwięcej projektów z dofinansowaniem Programu Polska Wschodnia

Opublikowano: 2017-10-18 18:23:37, przez: admin, w kategorii: Biznes

PODKARPACKIE. Beneficjenci z województwa podkarpackiego zdobyli ponad 840 mln zł (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - EFRR) dofinansowania na 152 projekty z Programu Polska Wschodnia. To najwięcej ze wszystkich województw makroregionu.

Źródło: polskawschodnia.gov.pl

Źródło: polskawschodnia.gov.pl

 

Jak dotychczas podkarpaccy beneficjenci wykazali się największa aktywnością w składaniu wniosków o dofinansowanie i skutecznością w otrzymywaniu dotacji. Inwestycje unijne obejmą blisko 100 przedsiębiorców, pozwolą stworzyć lub przebudować blisko 23 km dróg, zmodernizować prawie 53 km linii kolejowych oraz rozwinąć ekologiczny transport miejski w stolicy województwa.

- Możemy mówić o sporym sukcesie przedsiębiorców i samorządów z Podkarpacia, które nie tylko aktywnie starają się o uzyskanie dotacji, ale także robią to bardzo skutecznie. Inwestujemy w projekty wspierające rozwój społeczno-gospodarczy województwa i makroregionu, więc korzyści z ich realizacji odczują wszyscy mieszkańcy - powiedział Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.
- Przede wszystkim jednak chciałbym pogratulować przedsiębiorcom. W osi I Programu Polska Wschodnia środki są w całości dzielone w konkursach, zainteresowanie jest duże i rywalizują ze sobą wnioskodawcy z 5 województw, więc szansę na dofinansowanie mają tylko najlepsze projekty - dodał minister Hamryszczak.

Ze środków Programu korzystają zarówno młode innowacyjne przedsiębiorstwa typu start-up jak również małe i średnie przedsiębiorstwa już istniejące na rynku. Wśród podkarpackich firm najbardziej popularne są dotacje na wdrażanie innowacji na poziomie designu, formy, czy funkcjonalności produktu (działanie 1.4 Wzór na konkurencję), w drugiej kolejności – na pozyskanie rynków zbytu poza granicami Polski (działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP) i na wdrażanie innowacji B+R (działanie 1.3.1). Dotychczas dotacje z Programu Polska Wschodnia, o całkowitej wartości 206,4 mln zł, otrzymało 99 przedsiębiorców z Podkarpacia. Wygenerują one inwestycje prywatne na poziomie co najmniej 157 mln zł. i pozwolą na wdrożenie 95 innowacji i stworzenie blisko 200 nowych miejsc pracy. Warto podkreślić, że wiele z projektów jest realizowanych poza Rzeszowem – w małych i średnich miastach województwa.

W województwie podkarpackim zostanie zrealizowanych 8 projektów drogowych i 3 projekty kolejowe. Projekty drogowe przyczynią się do lepszego skomunikowania stolicy województwa i regionu z siecią dróg krajowych, w szczególności z TEN-T (droga ekspresowa S19 i autostrada A4). 4 projekty realizuje miasto Rzeszów a 4 – samorząd Województwa Podkarpackiego (działanie 2.2 Infrastruktura drogowa). Łączna wartość dofinansowania projektów drogowych w województwie to blisko 289 mln zł.

- Nie skupiamy się na cyfrach. Kilometry projektowanych dróg oznaczają przede wszystkim poprawę jakości życia mieszkańców, którzy łatwiej dojadą do pracy, szkoły, do lekarza, czy urzędu. Przedsiębiorcom łatwiej będzie pozyskiwać nowe rynki zbytu, pracowników i prowadzić współpracę gospodarczą, dzięki lepszym połączeniom z wiodącymi ośrodkami gospodarczymi w kraju i za granicą - podkreśla minister.

Dzięki środkom unijnym przebudowany zostanie również ważny odcinek linii kolejowej nr 68 między Lublinem a Stalową Wolą (działanie 3.1 Infrastruktura kolejowa). To blisko 53 km nowoczesnego połączenia, dzięki któremu mieszkańcy województwa i podróżni z zewnątrz będą podróżować szybciej, wygodniej i bezpieczniej. Dzięki elektryfikacji poprawią się także warunki dla przewozów towarowych. Całkowita wartość dofinansowania do inwestycji to prawie 197 mln zł (EFRR).

Środki Programu Polska Wschodnia, wesprą również transport publiczny w Rzeszowie (działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski). Miasto już otrzymało ponad 141 mln zł, ale trwa ocena jeszcze dwóch projektów. Docelowo zostanie zakupionych 50 szt. ekologicznego taboru komunikacji miejskiej, powstaną nowe ścieżki rowerowe oraz parking Bike&Ride na 20 miejsc postojowych. Kolejne części miasta zostaną objęte RISTem (Rzeszowski Inteligentny System Transportowy).

Dotychczas w Programie Polska Wschodnia podpisano 437 umów o dofinansowanie na łączną wartość 5,56 mld zł, z czego prawie 4 mld zł stanowią środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środki wykorzystane w województwie podkarpackim stanowią niemal ¼ środków zakontraktowanych w makroregionie. Środki Programu pozwolą na rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości, rozbudowę ekologicznych systemów transportu miejskiego, budowę dróg oraz kolei w pięciu województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij