Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko Powiatu Rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju oferuje preferencyjne finansowanie dla firm: pożyczki, poręczenia, faktoring
Targi Fryzjerskie i Kosmetyczne Beauty Expo w G2A Arena

Podkarpacki Fundusz Rozwoju - oferta produktowa

Opublikowano: 2017-10-18 00:54:40, przez: admin, w kategorii: Firmy

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. istnieje od 10 maja 2017r. Jest spółką samorządową i ma za zadanie oferować instrumenty finansowe służące rozwojowi MŚP na Podkarpaciu.

Podkarpacki Fundusz Rozwoju - oferta produktowa

 

Wsparcie oferowane przez Fundusz przeznaczone będzie w szczególności dla firm, które mają utrudniony dostęp do finansowania. Jego zadaniem będzie również wzmocnienie aktywności inwestycyjnej podmiotów gospodarczych z Podkarpacia, poprzez wzmocnienie ich pozycji, zwiększenie konkurencyjności i rozwijanie działalności gospodarczej. Zdywersyfikowany system instrumentów finansowych będzie pomagał firmom w uzyskaniu dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania ich działalności gospodarczej oraz, co istotne, będzie dostępny dla całego obszaru województwa podkarpackiego. Kluczowym obszarem działalności Funduszu jest gospodarowanie własnym i powierzonym kapitałem poręczeniowym na rzecz rozwoju sektora MŚP na terenie Województwa Podkarpackiego.OFERTA PRODUKTOWA PFRPOŻYCZKA OBROTOWA:

 • Kwota pożyczki: od 1 tys. do 250 tys. złotych

 • Okres finansowania: na 12 miesięcy z możliwością odnowienia na kolejny rok

 • Oprocentowanie: nie niższe niż stopa referencyjna wyznaczona zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej – IBOR (1,83%)

 • Brak prowizji za rozpatrzenie wniosku

 • Prowizja za podpisanie umowy 0,5%-5%

 • Zabezpieczenie spłaty: obligatoryjnie w każdym przypadku weksel in blanco z wystawienia Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową oraz w zależności od okoliczności faktycznych każdego Pożyczkobiorcy: poręczenie osób trzecich, poręczenie instytucji finansowych, hipoteka na nieruchomości, przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, sądowy zastaw rejestrowy, kaucja środków pieniężnych na lokacie.

POŻYCZKA OBROTOWA:

 • Kwota pożyczki: od 150 tys. do 500 tys. złotych

 • Okres finansowania: na 5 lat z możliwością miesięcznej spłaty

 • Oprocentowanie: nie niższe niż stopa referencyjna wyznaczona zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej –IBOR ( 1.83%)

 • Brak prowizji za rozpatrzenie wniosku

 • Prowizja za podpisanie umowy 0,5%-5%

 • Zabezpieczenie spłaty: obligatoryjnie w każdym przypadku weksel in blanco z wystawienia Pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową oraz w zależności od okoliczności faktycznych każdego Pożyczkobiorcy: poręczenie osób trzecich, poręczenie instytucji finansowych, hipoteka na nieruchomości, przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, sądowy zastaw rejestrowy, kaucja środków pieniężnych na lokacie.


PORĘCZENIA:

 • PFR może poręczać kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe

 • Kwota poręczenia: od 5 tys. do 1 mln złotych

 • Okres poręczenia: do 10 lat

 • Poręczenie do 80% wartości kredytu/pożyczki

 • Zabezpieczenie spłaty: obligatoryjnie w każdym przypadku weksel in blanco z wystawienia Poręczeniobiorcy wraz z deklaracją wekslową oraz w zależności od okoliczności faktycznych każdego Poręczeniobiorcy: poręczenie osób trzecich, poręczenie instytucji finansowych, hipoteka na nieruchomości, przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, sądowy zastaw rejestrowy, kaucja środków pieniężnych na lokacie.

 • Prowizja za rozpatrzenie wniosku: 150 złotych

 • Prowizja od udzielonego poręczenia: od 0,5% do 3,5% wysokość uzależniona jest od czasu trwania poręczenia oraz ryzyka związanego z udzielonym poręczeniem

 FAKTORING:

 • Pakiet rozliczeń faktur: 100 tyś. złotych

 • Okres trwania pakietu: do 1 roku

 • Rozliczenie faktur do 80% wartości całkowitej faktury

 • Prowizja 2%-5% w zależności od terminu zapłaty na fakturze


Naszą misją jest wspieranie rozwoju gospodarczego Województwa Podkarpackiego a w szczególności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

JAK UZYSKAĆ PORĘCZENIE/ POŻYCZKĘ/FAKTORING?

Przedsiębiorca chcący uzyskać poręczenie, pożyczkę, pakiet faktoringowy ma do wyboru różne opcje złożenia wniosku:

 • osobiście w siedzibie Funduszu: ul. Hetmańska 4 lok. 3, 35-045 Rzeszów

 • pocztą elektroniczną – na adres: sekretariat@pfr-podkarpackie.pl

 • przesyłką listową

 • faksem – nr: 17 784 40 16

MECHANIZM FUNKCJONOWANIA PRODUKTÓW OFEROWANYCH PRZEZ PFR

 

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.


Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

Ul. Hetmańska 4 lok. 3 35-045 Rzeszów

Tel.17 786 35 49, fax 17 784 40 16

sekretariat@pfr-podkarpackie.pl

 

Dział Sprzedaży tel. 17 783 55 46, 17 786 33 11,  mail: dzialsprzedazy@pfr-podkarpackie.pl

 

Izabela Fac - kandydat do Rady Miasta Rzeszowa

 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij