Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Bezpłatne szkolenia i płatne staże Projekt. „Wyższe kwalifikacje – lepsza praca”

Opublikowano: 2017-10-11 15:11:03, przez: admin, w kategorii: Oferty pracy

PODKARPACKIE. Trwa rekrutacja do projektu.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy, szkolenia zawodowe i staże zawodowe. Projekt skierowany jest do osób w w wieku 29+, bezrobotnych, biernych zawodowo, poszukujących pracy lub pozostających bez zatrudnienia, mających niskie kwalifikacje zawodowe. Dodatkowo do udziału w projekcie zaproszone są: osoby z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym, zamieszkujące na obszarach wiejskich, u których dochód na członka rodziny jest niższy niż 600 zł, kobiety, z doświadczeniem zawodowym (poniżej roku, 1-2 lat, powyżej 2 lat).

Udział jest bezpłatny.

Rekrutacja prowadzona jest w kilku turach. Obecnie trwa nabór do kolejnej grupy, który potrwa do 16 października, ale zapisy mają charakter ciągły. Terminy naborów do projektu są na stronie www.lepszapraca.rze.pl

Uczestnicy wezmą udział w szkoleniach zawodowych, będą też dla nich płatne staże zawodowe.

Firmy zainteresowane pozyskaniem pracowników mogą zgłosić do prowadzącego projekt Centrum Promocji Biznesu . W projekcie są środki na wynagrodzenie dla stażysty, koszty badań lekarskich oraz koszty niezbędnego ubezpieczenia. Pracodawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z realizacją stażu zawodowego. Wszelkie formalności związane z organizacją stażu regulowane będą przez CPB.

W projekcie nie mogą wziąć udziału: osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także osoby zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego, uczniowie/słuchacze szkół dziennych dla osób dorosłych, osoby prowadzące działalność gospodarczą, rolnicy i domownicy rolników, osoby ubezpieczone w KRUS, osoby z ustalonym prawem do renty, emerytury.

Projekt „Wyższe kwalifikacje – lepsza praca” realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 o numerze: RPPK.07.01.00-18-0154/16. Jego wartość to prawie 2 mln zł, z czego dofinansowanie z UE to 1,8 mln zł. Potrwa on do 30 września 2018 roku.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij