Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu

W Rzeszowie powstał Klaster Industry 4.0

Opublikowano: 2017-10-11 00:49:24, przez: admin, w kategorii: Biznes

PODKARPACKIE. Klaster Industry 4.0 został powołany 6 października br. na Politechnice Rzeszowskiej przez przedstawicieli uczelni oraz firm: Dopak, Splast, SVLR, GenPlast i RDC Materials.

W Rzeszowie powstał Klaster Industry 4.0

 

W spotkaniu założycielskim brali udział m.in. Ursula Steiner - prezes firmy Dopak, Agnieszka Sanocka - wiceprezes Splast, Maciej Patrzałek - prezes SVLR, Jacek Szczerba - prezes GenPlast, Łukasz Mazur - dyrektor RDC Materials, ze strony Politechniki Rzeszowskiej rektor prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski oraz prorektorzy prof. Grzegorz Budzik, prof. Grzegorz Masłowski, prof. Mariusz Oleksy i prof. Grzegorz Ostasz.

Celem klastra jest integracja przedsiębiorstw przygotowujących się do wdrażania inteligentnych technologii, a także przedsiębiorstw produkujących komponenty i systemy stosowane w procesach digitalizacji przemysłowej.

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

- Politechnika Rzeszowska od wielu lat jest liderem z zakresu badań nad aplikacją przemysłową wspomaganych komputerowo systemów projektowania, prototypowania i wytwarzania oraz automatyzacji procesów produkcyjnych. Dlatego właśnie na Politechnice Rzeszowskiej został utworzony Klaster Industry 4.0 – mówi prof. Grzegorz Budzik, prorektor ds. nauki Politechniki Rzeszowskiej.

Powstanie klastra ma umożliwić rozwijanie prac badawcze z zakresu inteligentnych fabryk oraz wdrażanie zintegrowanych systemów komputerowych opartych na potencjale przemysłowym nie tylko naszego regionu.

- Można powiedzieć, że jest to kolejny etap wejścia w tzw. czwartą rewolucję przemysłową. Podstawy zostały zbudowane w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego – COP - dodaje prof. Budzik.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

Przemysł 4.0 (Industry 4.0) – to bardzo szerokie pojęcie obejmujące w założeniach kompleksową komputeryzację procesów wytwórczych czyli integrację procesu projektowania, prototypowania, przetwarzania danych, automatyzacji wytwarzania i kontroli jakości, w oparciu o systemy komputerowe z zastosowaniem inteligentnych procesów wymiany danych.