Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Trwa nabór na studia na Politechnice Rzeszowskiej
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Przebudowa kalizacji i wodociągów w Krośnie

Opublikowano: 2012-04-09 17:45:45, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

KROSNO. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, za unijne pieniądze rozpoczyna dokończenie rozpoczyna trwającej od ubiegłego roku inwestycji „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w zlewni Lubatówki – II etap wraz z przebudową sieci wodociągowej”. Oznacza utrudnienia w ruchu na kolejnych odcinkach dróg w mieście.

Fot. UM Krosno, krosno.pl

Fot. UM Krosno, krosno.pl

Na obszarze zlewni rzeki Lubatówki, w wielu ulicach i przy wielu obiektach, jest kanalizacja sanitarna i deszczowa, ale także kanalizacja ogólnospławna. W tym rejonie większość wód opadowych spływa do kolektorów sanitarnych, które bardzo często przepełniają się, co powoduje występowanie „cofki” i zalewanie ściekami posesji. Do tego kanalizacja ogólnospławna znacznie podwyższa koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków, a wody deszczowe nie muszą być tam oczyszczane.

II Ogólnopolski Konkurs dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd – edycja 2022

- Koniecznie było uporządkowanie kanalizacji, czyli rozdzielenie ogólnospławnej i stworzenie dwóch niezależnych systemów, a wiec kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki komunalne do oczyszczalni i kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody roztopowe i opadowe do rzeki Lubatówki – mówi Jan Guzik, dyrektor do spraw technicznych MPGK w Krośnie.
Trzeba też przebudować sieć wodociągową bo rurociąg żeliwny jest w złym stanie technicznym, a awarie powodują straty na sieciach. Ta inwestycja prowadzona jest wspólnie z pracami przy kanalizacji dzięki czemu, obniżony jest koszty prac ziemnych i odtworzenia terenu. Łączna długość przeznaczonej do przebudowy sieci wodociągowej wynosi 1,4 km.

Generalnym wykonawcą robót wyłonionym w ramach nieograniczonego przetargu została firma Krzysztof Machnik Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „Machnik”.

Prace warte są ponad 6 milionów złotych, a potrwają do 26 listopada 2012 roku. Zadanie „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w zlewni Lubatówki – II etap wraz z przebudową sieci wodociągowej” wchodzi w zakres projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – I Etap”. Wartość projektu to 115 mln zł., w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 50 mln zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

I etap rozdziału kanalizacji ogólnospławnej w zlewni Lubatówki wraz z przebudową sieci wodociągowej zakończył się w 2010 roku.

ac

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij