Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Zasady dla bezpieczeństwa dostaw gazu w Unii Europejskiej

Opublikowano: 2017-09-13 08:43:20, przez: admin, w kategorii: Unia Europejska

Kraj Unii Europejskiej stojący w obliczu nagłego niedoboru gazu będzie mógł uruchomić pomoc transgraniczną z państw sąsiednich w oparciu o nowe zasady współpracy przyjęte przez Parlament Europejski.

Gazoport w Świnoujściu. Fot. Pixabay/CC0

Gazoport w Świnoujściu. Fot. Pixabay/CC0

 

Interreg V-A Polska-Słowacja

Wystarczające dostawy gazu dla gospodarstw domowych, ciepłowni i jednostek świadczących podstawowe usługi socjalne (np. szpitale) stają się priorytetem. Państwo członkowskie może uruchomić mechanizm solidarności gazowej i wezwać inne państwa członkowskie do udzielenia pomocy w przypadku poważnego kryzysu dostaw.

Nowe przepisy ustanawiają cztery kategorie grup ryzyka państw członkowskich (w zależności od usytuowania źródeł dostaw gazu, załącznik I, str. 122), w ramach których państwa będą mogły podejmować współprace w celu oceny ryzyka, podejmowania wspólnych przedsięwzięć oraz środków zapobiegawcze i awaryjnych. Polska znalazła się w kategorii państw importujących gaz ze wschodu Europy.

Określono trzy poziomy kryzysu zaopatrzenia w energię: wczesne ostrzeganie, ostrzeganie i sytuacja kryzysowa. Państwa członkowskie będą zgłaszały odnotowany poziom ryzyka do Komisji Europejskiej i właściwych organów w krajach tej samek grupy ryzyka oraz w krajach sąsiadujących.

Komisja Europejska będzie miała prawo zażądać dostępu do wszystkich umów na dostawy gazu, które mają znaczący wpływ na bezpieczeństwa energetyczne (co znaczy, że dotyczą 28% rocznego zużycia gazu w danym państwie członkowskim). Komisja może również wystąpić o szczegóły innych umów handlowych mających wpływ na umowy obejmujące dostawy gazu, w tym kontrakty dotyczące infrastruktury gazowej.

- Państwa członkowskie zobowiązują się do wzajemnej pomocy w przypadku wystąpienia zakłóceń w dostawach gazu. Nowe rozporządzenie przyczyni się do wzmocnienia współpracy regionalnej w zakresie planowania działań i zapobiegania kryzysom oraz do większej przejrzystości umów - mówi Jerzy Buzek sprawozdawca odpowiedzialny za przygotowanie projektu rezolucji.

Rozporządzenie zostało zatwierdzone 567 głosami, 101 posłów głosowało przeciw, 23 wstrzymało się od głosu.

Po zatwierdzeniu przez Radę, znowelizowane rozporządzenie o bezpieczeństwie dostaw gazu zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdzie w życie 20 dni po opublikowaniu.

Przyjęte przez Parlament przepisy stanowią centralną cześć pakietu na rzecz bezpieczeństwa energetycznego przedstawionego przez Komisję w lutym 2016. Wraz z nowelizacją przepisów w sprawie umowy międzyrządowych (w marcu 2017 roku) pakiet zwiększa przejrzystość na rynku gazu i wzmacnia odporność UE na zakłócenia w dostawach gazu.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij