Powiat Rzeszowski - siła inwestycji

Drugi etap przetargu na S19 od Nisko-Sokołów Małopolski

Opublikowano: 2017-06-23 22:06:04, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

PODKARPACKIE.

Drugi etap przetargu na S19 od Nisko-Sokołów Małopolski

 

Ruszył drugi etap przetargu na zaprojektowanie oraz wybudowanie drogi ekspresowej S19 od Niska do Sokołowa Małopolskiego. Do wykonawców, którzy w pierwszym etapie postępowania przetargowego złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu i spełnili warunki określone w ogłoszeniu, wysłano zaproszenia do składania ofert cenowych. Na ich złożenie oferenci będą mieli czas do 22 sierpnia 2017r.

 

Przetarg

 

Przetarg obejmuje swym zakresem zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Nisko Południe” do węzła „Sokołów Małopolski Północ” (dł. 29,9 km) z podziałem na trzy odcinki realizacyjne:

Zadanie „A” Nisko Południe - Podgórze o dł. ok. 11,5 km;

Zadanie „B” Podgórze - Kamień o dł. ok. 10,5 km;

Zadanie „C” Kamień - Sokołów Małopolski Północ o dł. ok. 7,9 km.

 

Do drugiego etapu zaproszono wykonawców, których wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa spełniały warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu. GDDKiA zaprosiła do złożenia ofert 18 wykonawców na odcinki: Nisko Południe - Podgórze i Podgórze - Kamień oraz 19 wykonawców na odcinek Kamień - Sokołów Małopolski Północ.

 

Zamawiający przyjął w postępowaniu trzy kryteria oceny ofert: cena, termin realizacji i okres gwarancji jakości. Wykonawca na etapie składania ofert będzie mógł zaproponować wykonanie zamówienia, a więc zaprojektowanie i wybudowanie wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, w terminie nie krótszym niż 34 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) ale nie dłuższym niż 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).

 

Inwestycja

 

Inwestycja realizowana będzie w systemie „projektuj i buduj”. Zadaniem wyłonionych w przetargu wykonawców będzie zaprojektowanie poszczególnych odcinków drogi ekspresowej S19, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wybudowanie drogi wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca) będą wliczane tylko do czasu objętego projektowaniem. Do czasu realizacji robót przerwy zimowe nie będą wliczane.

 

Więcej o inwestycji pod linkiem: http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/3177/budowa-drogi-ekspresowej-s-19

 

S19 na Podkarpaciu

 

Droga ekspresowa S19 w województwie podkarpackim będzie miała docelowo dł. ok. 169 km. Dwa odcinki S19 są już w użytkowaniu (odc. Stobierna - w. Rzeszów Wschód, odc. w. Rzeszów Zachód - Świlcza) a na dwóch kolejnych (odc. Sokołów Młp.- Stobierna i odc. Świlcza - w. Rzeszów Południe) prace zakończą się w III kwartale br. Na pozostałych odcinkach prowadzone są prace przygotowawcze (odc. w. Rzeszów Południe-Babica - etap opracowania koncepcji programowej), trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie Wykonawców (w II etapie przetargu są odc. Lasy Janowskie - Nisko i odc. Nisko - Sokołów Małopolski) oraz procedura przetargowa na wykonanie Koncepcji Programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla ostatniego odcinka S19, Babica - Barwinek (gr. państwa).

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij