Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko Powiatu Rzeszowskiego
Szybki PIT – kampania informacyjna Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej
Podkarpacki Fundusz Rozwoju oferuje preferencyjne finansowanie dla firm: pożyczki, poręczenia, faktoring
IV edycja Business Without Limits

Burmistrz Jasła z absolutorium za 2016 rok

Opublikowano: 2017-06-18 16:18:17, przez: admin, w kategorii: Samorządy

JASŁO. Absolutorium za realizację budżetu za 2016 r zostało przyjete na czerwcowej sesji Rady Miasta.

Burmistrz Jasła z absolutorium za 2016 rok

 

W trakcie wykonywania budżetu radni przyjęli 15 zmieniających go uchwał, a burmistrz wydał 41 zarządzeń w sprawie jego zmian.

W wyniku tych działań plan dochodów wzrósł o 22 626 249 zł 31 gr, plan przychodów o 7 600 237 zł 83 gr, wydatki zwiększyły się o 30 764 487 zł 14 gr, a rozchody zmniejszyły o 538 000 zł. Zadłużenie miasta na 31 grudnia 2016 r. z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 16 527 720 zł 24 gr, co stanowi 11,32 proc.

TVP3 Rzeszów zaprasza

Plan dochodów budżetu wyniósł 146 029 978,19 zł co stanowi 102,32 proc. w stosunku do planu i był wyższy od wykonania za 2015 r. o 22 367 504,71 zł. Z tej kwoty dochody bieżące stanowiły 141 328 011,79 zł, dochody majątkowe – 4 701 966,40 zł. Plan wydatków natomiast został wykonany w 90,93 proc. czyli w wysokości  138 809 868,31 zł w tym: wydatki bieżące 124 807 620,81 zł, i wydatki majątkowe 14 002 247,50 zł.

Największą kwotę po stronie dochodów stanowiły podatki i opłaty lokalne (36 156 696,67 zł). Wśród ważniejszych dochodów znalazły się też: dochody uzyskiwane przez gminne jednostki organizacyjne (2 150 539,38 zł), dochody z majątku miasta (2 896 684,03  zł), udziały w dochodach budżetu państwa, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych (27 543 200,03 zł), dotacje z budżetu państwa na zadania własne (8 281 374,29 zł), dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone (27 120 543,02 zł) oraz subwencje (27 768 222,00 zł).

W 2016 r. otrzymano środki z budżetu Unii Europejskiej i innych środków bezzwrotnych w kwocie 3 853 565,41 zł na Program ERASMUS oraz na realizację projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.

Najwięcej wydatkowano na oświatę: 46 239 769,60 zł, co stanowi 33 proc. budżetu. Kolejną pozycją jest pomoc społeczna (42 474 841,51 zł, czyli 31 proc. budżetu), a na następnych miejscach znalazły się: gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13 294 380,28 zł, 10 proc.) i administracja publiczna (11 456 740,29 zł, 8 proc). Na wydatki majątkowe w 2016 roku przeznaczono ogółem 14 002 247,50 zł, z czego na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 10 222 797,50 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej -  2 610 292,86 zł.

Przychody w 2016 r. zrealizowano w wysokości 16 681 458,23 zł, co stanowi 123,11 proc. w stosunku do planu. Natomiast rozchody zrealizowano w wysokości 3 622 544,00 zł w tym: spłata otrzymanych pożyczek i kredytów - 3 622 544,00 zł.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij