Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko Powiatu Rzeszowskiego
Podkarpacki Fundusz Rozwoju - wspieramy przedsiębiorców
Śniadania biznesowe w G2A Arena z ING Bankiem

Wynagrodzenia w I kwartale 2017 roku – Podkarpackie na tle kraju

Opublikowano: 2017-06-09 13:56:46, przez: admin, w kategorii: Biznes

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w I kwartale 2017 r. wyniosło 4390,54 zł i było o 4,5% wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku (przed rokiem wzrost o 3,7%).

Pieniadze3

 

Wzrost wynagrodzeń wystąpił we wszystkich województwach, największy w kujawsko-pomorskim (o 7,1%), lubuskim (o 6,5%) i świętokrzyskim (o 6,2%), a najmniejszy w lubelskim (o 0,9%) i mazowieckim (o 3,0%). Najwyższy poziom wynagrodzeń utrzymywał się nadal w województwach: mazowieckim, pomorskim i śląskim (odpowiednio 121,5%, 103,4% i 101,0% średniej krajowej), przy czym w mazowieckim i śląskim wynagrodzenia rosły wolniej, a w pomorskim szybciej niż średnio w kraju. Najniższy poziom wynagrodzeń, podobnie jak w okresach poprzednich wystąpił w województwie warmińsko-mazurskim (o 18,6% mniej niż średnio w kraju). W grupie województw o najniższym wynagrodzeniu znalazły się również: podkarpackie, świętokrzyskie i podlaskie (od 16,9% do 16,1% mniej niż średnia w kraju).

Relacja przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw do średniej krajowej, w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku poprawiła się w 12 województwach (od 2,1 p. proc. w kujawsko-pomorskim do 0,1 p. proc. w opolskim).

W pozostałych województwach relacja pogorszyła się (3,0 p. proc. w lubelskim, 1,8 p. proc. w mazowieckim, 0,4 p. proc. w łódzkim i śląskim). Rozpiętość w relacji do średniej krajowej między województwami o najwyższym i najniższym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyła się o 2,5 p. proc. i wyniosła 40,1 p. proc. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przemyśle w I kwartale 2017 r. wyniosło 4409,12 zł i było o 4,1% wyższe niż w I kwartale ub. roku (przed rokiem wzrost o 3,0%). Wzrost odnotowano w 15 województwach, w tym największy w lubuskim (o 6,9%) i zachodniopomorskim (o 6,8%), a najmniejszy w mazowieckim (o 1,5%) i opolskim (o 3,6%). Spadek wynagrodzeń w przemyśle wystąpił w województwie lubelskim (o 3,2%).

Wynagrodzenia w przemyśle były wyższe niż średnio w kraju w 4 województwach: mazowieckim (o 13,2%), śląskim (o 10,6%), dolnośląskim (o 6,6%) i pomorskim (o 3,0%). W pozostałych województwach wynagrodzenia kształtowały się poniżej średniej krajowej, najniższe nadal notowano w warmińsko-mazurskim i podlaskim (odpowiednio o 15,7% i 14,9% mniej niż średnio w kraju). W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku relacja przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w przemyśle do średniej krajowej poprawiła się w 12 województwach (od 2,4 p. proc. w lubuskim i zachodniopomorskim do 0,1 p. proc. w śląskim). W pozostałych województwach relacja pogorszyła się (najbardziej w lubelskim – o 7,2 p. proc.). Rozpiętość w relacji do średniej krajowej między województwami o najwyższym i najniższym wynagrodzeniu w przemyśle zmniejszyła się o 3,4 p. proc. i wyniosła 28,9 p. proc.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w budownictwie w I kwartale 2017 r. wyniosło 4265,74 zł i było o 5,6% wyższe niż przed rokiem (w I kwartale 2016 r. wzrost o 3,7%). Wzrost wynagrodzeń odnotowano we wszystkich województwach, największy w lubelskim (o 15,8%) oraz lubuskim i podlaskim (po 10,7%), najmniejszy w świętokrzyskim (o 0,1%) i podkarpackim (o 0,9%).

Najwyższym poziomem przeciętnych wynagrodzeń w budownictwie nadal charakteryzowało się województwo mazowieckie (o 29,4% wyższym niż średnio w kraju). W kolejnych pod względem wysokości wynagrodzeń województwach dolnośląskim i podlaskim płace były wyższe niż przeciętnie w kraju odpowiednio o 4,7% i 4,5%. W pozostałych województwach wynagrodzenia były niższe od średniej krajowej, w tym najmniejsze w podkarpackim (o 22,4%) i lubuskim (o 21,8%). W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku relacja przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w budownictwie do średniej krajowej poprawiła się w 7 województwach, najbardziej w lubelskim (o 7,4 p. proc.) i podlaskim (o 4,9 p. proc). W pozostałych województwach relacja pogorszyła się (najbardziej w świętokrzyskim o 4,4 p. proc. i podkarpackim o 3,6 p. proc). Rozpiętość w relacji do średniej krajowej między województwami o najwyższym i najniższym wynagrodzeniu w budownictwie wyniosła 51,8 p. proc. i w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku zmniejszyła się o 5,9 p. proc.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij