Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej

SBS – nowatorski System Sprawdzania Wiedzy w WSPiA

Opublikowano: 2017-04-04 09:51:26, przez: admin, w kategorii: Region

RZESZÓW. WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa w miejsce tradycyjnego zdawania egzaminów wprowadza nowatorski System Sprawdzania Wiedzy, czyli „EDR-SBS” (Edukator – Step-By-Step).

Inauguracja nowego roku akademickiego w WSPiA Rzeszowskiej Szkole WyższejInauguracja nowego roku akademickiego w WSPiA Rzeszowskiej Szkole WyższejInauguracja nowego roku akademickiego w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej
Inauguracja nowego roku akademickiego w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej

 

Jego główne założenia to zbieranie przez studenta punktów za systematyczne zaliczanie przedmiotów podzielonych na tematy. „EDR-SBS” to część realizowanego przez Uczelnię programu Nowy Wymiar Studiowania. Jego prezentacja odbyła się w piątek 24 marca 2017 r.

 

„EDR-SBS” to jedne z trzech elementów wprowadzonego w Uczelni programu Nowy Wymiar Studiowania. Pozostałe projekty to działający od dwóch lat „Edukator” (asystent studenta) oraz Nowoczesne Metody Kształcenia.

 

Jak tłumaczy rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej prof. Jerzy Posłuszny – w miejsce tradycyjnego zdawania egzaminów w Systemie „EDR-SBS” (Edukator – Step-By-Step) pojawi się zaliczanie przedmiotów.

 

– Różnica jest taka, że egzamin jest na ogół czynnością „jednorazową” (czasami poprawianą), zaś zaliczanie przedmiotu będzie procesem. Każdy przedmiot podzielony zostanie na „tematy”, które odzwierciedlają zakres wiedzy przekazywanej przez wykładowcę. Ilość „tematów” odpowiada liczbie godzin realizowanych w ramach przedmiotu. „Tematy” wytyczą studentowi semestralną drogę, którą trzeba przejść, aby otrzymać zaliczenie. SBS to proces, w czasie którego student może zaliczyć 6 etapów. Pierwszy etap to ocena „3”. Każdy kolejny daje wyższą ocenę. Oznacza to, że w naszej Uczelni nie będzie sesji egzaminacyjnej, czyli okresu koncentracji egzaminów – mówi prof. Jerzy Posłuszny.

 

– Nasz system ma zmienić sposób zdobywania i sprawdzania wiedzy. Bardzo często zdarzało się, że tradycyjny egzamin w sposób nieadekwatnie oceniał faktyczną wiedzę studenta. Student uczył się tylko przed egzaminem, żeby go zdać. Później sporą część z tego, co się nauczył – zapominał. W systemie „EDR-SBS” będzie uczył się na bieżąco i przez cały semestr utrwalał swoją wiedzę – tłumaczył rektor WSPiA.

 

Jak będzie działać „EDR-SBS”?

 

Każdy przedmiot podzielony jest na „tematy”, które ustalają zakres merytoryczny przedmiotu. Zaliczanie przedmiotu w polegać będzie na systematycznym zdawaniu kolejnych „tematów”, omawianych na zajęciach i tym samym zbieranie punktów. Część „tematów” wybierasz sam, część wskazuje nauczyciel akademicki.

 

Student – zbierając punkty – sam zdecyduje, na jaką ocenę chce zapracować. System dzieli się na 6 etapów, w których można zdobyć coraz więcej punktów, czyli lepszą ocenę. Pierwszy etap to ocena dostateczna, a ostatni to wyróżniająca (premiowana członkostwem w elitarnym Klubie Dobrego Studenta WSPiA). Na każdym etapie student może śledzić swoje postępy na tzw. „symulatorze konta punktowego”.

 

Na ocenę dostateczną konieczne będzie rozwiązanie pozytywnie wszystkich testów (można je rozwiązywać wielokrotnie), otrzymanie co najmniej oceny dostatecznej z pytań problemowych w formie pisemnej i obecność oraz aktywność na ćwiczeniach (tylko dla studentów studiów stacjonarnych). Ponadto student może zbierać punkty w ramach „mix-a edukacyjnego”, czyli za inne formy aktywności. Premiowana będzie działalność w kołach naukowych, udział w studenckich seminariach i konferencjach naukowych, debatach studenckich, projektach badawczych, symulowanych rozprawach sądowych, rozpoznawaniu spraw w Klinice Prawa i Klinice Przedsiębiorczości. Aby uzyskać wyższą notę — na kolejnych etapach — zaostrzają się warunki konieczne do spełnienia.

 

Jeśli student nie przystąpi do zbierania punktów lub nie spełni warunków do uzyskania oceny dostatecznej do 15 lipca, otrzyma ocenę niedostateczną i przejście do tury poprawkowej. Nowością w systemie „EDR-SBS” jest także to, że student po uzyskaniu pozytywnej oceny w wyznaczonym terminie będzie miał możliwość jej poprawiania na wyższą.

Wybierz studia w WSPiA

 

Przystąpienie do system „EDR-SBS” w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017 jest dobrowolne. Student sam decyduje, czy chce zdawać egzaminy w tradycyjny sposób, czy w nowy. System SBS będzie obowiązkowy dla studentów rozpoczynających naukę w WSPiA w nowym roku akademickim.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij