Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko Powiatu Rzeszowskiego
Szybki PIT – kampania informacyjna Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej
Podkarpacki Fundusz Rozwoju oferuje preferencyjne finansowanie dla firm: pożyczki, poręczenia, faktoring
IV edycja Business Without Limits

Adam Pęzioł i ks Stanisław Nabywaniec zasłużeni województwa podkarpackiego

Opublikowano: 2017-03-27 14:09:07, przez: admin, w kategorii: Polityka

PODKARPACKIE. Sejmik województwa zajmie się dziś uchwałą.

Adam Pęzioł. Fot. Euroregion Karpacki

Adam Pęzioł. Fot. Euroregion Karpacki

 

Kapituła Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” na posiedzeniu w dniu 6 lutego 2017r. zaopiniowała pozytywnie zgłoszenie o nadanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” Adamowi Pęziołowi oraz księdzu profesorowi Stanisławowi Nabywańcowi.

 

Adam Pęzioł ur. w 1959r. w Kraśniku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie. W czasie studiów (1978-1980) związany ze środowiskami opozycyjnymi Lublina. W maju 1980r. zatrzymany w Sandomierzu przez SB za udział w Komitecie Obrony Jana Kozłowskiego (działacza Tymczasowego Komitetu Niezależnego Związku Zawodowego Rolników, skazanego w sfingowanym procesie). Od września 1980r. Działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów UMCS, od marca 1981r. przewodniczący Zarządu Uczelnianego NZS UMCS. Po 13 grudnia 1981r. represjonowany przez SB. Pod koniec lat 80 otrzymał nagrodę PolCul i był stypendystą Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu. Na przełomie 1988 i 1989 roku reaktywował działalność struktur „Solidarności” w Ustrzykach Dolnych i w Krośnie. Od 7 kwietnia 1989r. przewodniczący Tymczasowej Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „S” w Ustrzykach Dolnych, od 11 kwietnia 1989r. wiceprzewodniczący Tymczasowego Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie, od 16 kwietnia 1989r. wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego w Krośnie. Po wyborach 4 czerwca 1989r. dyrektor biura poselsko-senatorskiego OKP w Krośnie. W lipcu 1990r. przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej dla Funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w woj. krośnieńskim. W latach 1990 i 1993 wicewojewoda krośnieński, następnie do 31 grudnia 1993r. wojewoda przemyski. Współtwórca i sekretarz generalny Euroregionu Karpackiego. W latach 1994-1998 prezes Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Ustrzykach Dolnych.

TVP3 Rzeszów zaprasza

W 1998r. wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie. Od października 1998r. do stycznia 1999 r. podsekretarz stanu w MSWiA – delegat Rządu do Spraw Reformy Ustrojowej w województwie lubelskim. W latach 1999-2001 wojewoda opolski. W latach 2002-2006 pracownik Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Od stycznia 2007 roku wiceminister finansów i główny rzecznik dyscypliny finansów publicznych (w rządzie Jarosława Kaczyńskiego). Od lipca 2008r. pracownik NIK, dyrektor Delegatury w Lublinie. Obecnie Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. W latach 1994-2006 członek i działacz Unii Wolności, Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, Akcji Wyborczej Solidarność i Platformy Obywatelskiej. W 2004 roku przegrał wybory na stanowisko przewodniczącego PO na Podkarpaciu z Elżbietą Łukacijewską.

 

Ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec ur. w 1958r. w Zasławiu. Studiował w Seminarium Duchownym w Przemyślu (magisterium z historii Kościoła na Wydziale Teologii KUL w Lublinie). Od 1 VIII 1983r. pracował w Ustrzykach Dolnych na stanowisku wikariusza-współpracownika. W 1986r. skierowany został przez władze diecezjalne na studia specjalistyczne na Katolicki Uniwersytet Lubelski z historii Kościoła. Doktorat z teologii, w zakresie historii Kościoła, uzyskał 13 XII 1990r. na Wydziale Teologii KUL. W sierpniu 1991 r. podjął pracę w parafii katedralnej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie jako wikariusz-współpracownik. W roku akademickim 1992/1993 przebywał na stypendium naukowym w Rzymie, gdzie prowadził kwerendę archiwalną do dziejów Kościoła greckokatolickiego w Polsce oraz odbył studia w Papieskim Instytucie Wschodnim w zakresie nauk Kościołów orientalnych (scienza delle Chiese Orientali). W 1993r. został zaangażowany jako starszy asystent, a następnie adiunkt, w Instytucie Historii Kościoła na Wydziale Teologii KUL, w Katedrze Historii Kościoła w Czasach Nowożytnych. Równolegle podjął obowiązki wykładowcy historii Kościoła w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie. Od 2000r. pracuje na stanowisku profesora w WSP w Rzeszowie (obecnie Uniwersytet Rzeszowski), gdzie kieruje Zakładem Historii Kościoła oraz od 1 IX 2007r. pełni obowiązki kierownika Zakładu Historii Nowożytnej. W latach 2002-2005 pełnił funkcję zastępcy dyrektora, w latach 2005-2008 dyrektora Instytutu Historii UR i ponownie od 2008 r. zastępcy dyrektora Instytutu Historii. 3 VII 2012 r. otrzymał nominację od Prezydenta RP na profesora zwyczajnego.

Pełnił i pełni różne funkcje organizacyjno-społeczne, m. in.: dekanalnego referenta ds. pomocy charytatywnej w dekanacie Ustrzyki Dolne (1983-1986); moderatora Ruchu Światło-Życie w Ustrzykach Dolnych (1984-1986); wicearchiwariusza Archiwum Diecezjalnego w Przemyślu (1989-1992); moderatora duszpasterstwa dzieci upośledzonych umysłowo przy parafii NSPJ w Rzeszowie (1992-1993); duszpasterza akademickiego przy WSP w Rzeszowie (1992-1993); cenzora kościelnego (1992-); dyrektora Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie 1993-1999; dyrektora Archiwum Historycznego Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie 1992-1999; przewodniczącego Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie (1994-2002), koordynatora współpracy i wymiany pomiędzy Wyższym Seminarium Duchownym w Grodnie obrządku łacińskiego a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim w Lublinie (1999-2000); przewodniczącego Senackiej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Studenckich UR (2002-2005); przewodniczącego i rzecznika Międzydiecezjalnej Komisji Historycznej dla Rozpoznania i Weryfikacji Zasobów IPN Dotyczących Przypadków Współpracy Duchownych z Tajnymi Służbami PRL (2007-).

 

Obydwaj zaangażowani byli w prace Komitetu Organizacyjnego Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij