Powiat Rzeszowski - siła inwestycji

Jest umowa na koncepcję programową S19 Rzeszów Południe (Kielanówka) do Babicy

Opublikowano: 2017-01-19 17:20:18, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

RZESZÓW, PODKARPACKIE.

Jest umowa na koncepcję programową  S19 Rzeszów Południe (Kielanówka) do Babicy

 

Dzisiaj Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z konsorcjum Promost Consulting Sp. z o.o. i IRP Biuro Projektów Sp. z o.o. na wykonanie koncepcji programowej wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym i hydrogeologicznym dla ponad 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 od w. Rzeszów Południe (Kielanówka) do Babicy. Wartość umowy to 6 059 472,00 zł brutto z terminem realizacji 19 miesięcy.

 

W ramach zamówienia wykonawca:

 

- przygotuje koncepcję programową (KP) w tym m. in. analizy i prognozy ruchu, wariantowe rozwiązania techniczne planowanej drogi wraz z obiektami inżynierskimi, dokumentację bezpieczeństwa tunelu, plan działań ratowniczych w zakresie części techniczno - budowalnej dla stadium koncepcji programowej, opracowania ekonomiczno-finansowe, analizę zagrożenia powodziowego oraz analizę wielokryterialną;

- wykona kompleksowe rozpoznanie geologiczne w tym opracuje opinię geotechniczną, dokumentację hydrogeologiczną, dokumentację badań podłoża gruntowego oraz będzie prowadził monitoring występujących na tym odcinku osuwisk;

 

Koncepcja programowa doprecyzuje dotychczas wypracowane przez GDDKiA założenia projektowe i przedstawi wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich. Celem jej będzie umożliwienie podjęcia decyzji dotyczących preferencji GDDKiA dla etapu Projektu Budowlanego odnośnie docelowych rozwiązań projektowych i technologii realizacji, uściśli również zakres rzeczowy i finansowy inwestycji.

 

Przedmiotowa inwestycja przewidziana jest do realizacji w systemie „projektuj - buduj”. Rozwiązania projektowe koncepcji programowej pozwolą na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego, w oparciu o który zostanie wyłoniony wykonawca drogi ekspresowej S19.

 

W ramach projektowanego odcinka przewiduje się wykonanie obiektów inżynierskich w tym tunelu o długości ok. 1,35 km, 5 estakad, wiaduktu, przejazdu gospodarczego oraz przejść dla zwierząt. Droga będzie posiadać przekrój poprzeczny dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

 

Przebieg S19 będzie zgodny z przebiegiem wariantu, dla którego regionalny dyrektor ochrony środowiska 6 listopada 2015 r wydał decyzję środowiskową (4 listopada 2016r. decyzja środowiskowa stała się ostateczna). Zakres planowanego zamówienia obejmuje kompleksowo całą inwestycję w tym: drogę, drogi poprzeczne wraz ze skrzyżowaniami, węzeł, MOP-y, wiadukt, tunel, estakady, przepusty, przejścia dla zwierząt, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, wyposażenie techniczne drogi i tunelu oraz inne obiekty inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska, infrastrukturę techniczną związaną i niezwiązaną z drogą, a także wszystkie inne obiekty niezbędne dla zapewnienia właściwej realizacji i eksploatacji inwestycji.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij