Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki dla firm z Podkarpacia/ Atrakcyjne oprocentowanie

Rynek pracy na Podkarpaciu w 2016 roku. Opinia Tomasza Czopa

Opublikowano: 2017-01-03 19:16:00, przez: admin, w kategorii: Opinie

Mijający rok należy uznać za umiarkowanie udany. Stopa bezrobocia w Polsce obniżyła się na koniec listopada do poziomu 8,2%, co stanowi najlepszy wynik od początku lat 90. Podobne tendencje spadkowe wystąpiły w mijającym roku na Podkarpaciu.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

W województwie podkarpackim natężenie bezrobocia wynosiło 11,4%, co oznacza, że bez pracy pozostawało 105,3 tys. mieszkańców Podkarpacia, o około 14,8 tys. mniej niż w analogicznym miesiącu zeszłego roku

- Problemy regionu pozostają w pewnym sensie niezmienne – mówi Tomasz Czop – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. - Należy tutaj wymienić stosunkowo wysokie bezrobocie i zdezaktualizowane kwalifikacje zawodowe osób z terenów wiejskich czy sytuację młodych do 30 roku życia, spośród których aż 1/3 nie pracuje. Dlatego w tym roku będziemy aktywnie wspierać różne formy zakładania biznesu, edukacyjnego rozwoju i niwelowania barier osób niepełnosprawnych w zdobywaniu zatrudnienia.

 

Obok spadku liczby bezrobotnych, zmniejszyła się również ilość osób objętych wypłatą świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wspierającego osoby pracujące w firmach niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością. W okresie 11 miesięcy 2016 r. na rzecz pracowników i byłych pracowników 36 podmiotów gospodarczych dokonano wypłat na kwotę 4,93 mln złotych. Świadczenia wypłacono łącznie 781 osobom uprawnionym. Dla zobrazowania zmian warto wspomnieć o danych z lat ubiegłych. W 2015 roku wypłacono 7,2 mln złotych, a w 2014 r. – 11,8 mln złotych.

 

- Sytuacją na podkarpackim rynku pracy nie zachwiały zwolnienia grupowe, które miały znacznie mniejszy poziom jak w roku ubiegłym – podsumowuje dyrektor Czop.

 

Warto również przypomnieć o możliwości korzystania przez pracowników i pracodawców z różnorodnych form dokształcania, oferowanych przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Od początku 2016 r. zmieniły się zasady wsparcia z KFS. Pracodawcy uzyskują dofinansowanie na doskonalenie umiejętności pracowników wobec aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa bez ograniczeń wiekowych. W latach wcześniejszych pieniądze były przeznaczane wyłącznie dla osób co najmniej w wieku 45-ciu lat. Wsparcia udzielają powiatowe urzędy pracy.

 

Rok 2016 był również drugim, w którym w województwie realizowano wsparcie funduszy UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

- W nadchodzącym roku, jako instytucja pośrednicząca, planujemy ogłosić 25 konkursów na kwotę ok. 500 mln złotych. Chodzi tutaj o część Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 finansowaną z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz komponent regionalny Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Za te środki będzie można rozwijać edukację pozaszkolną i podmioty kształcące zawodowo, uzyskać dotacje na założenie własnej firmy, wspierać przedsiębiorczość, jak również poprawiać sytuację życiową osób wykluczonych społecznie czy finansować usługi i instrumenty rynku pracy – mówi Tomasz Czop.

 

W 2016 roku, w pierwszym naborze w ramach w PO WER (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój) wpłynęło 240 wniosków. To dużo, dlatego wydłuża się czas oceny formalnej i merytorycznej dokumentów. Ogłoszone zostaną również nowe konkursy, między innymi dotyczące osób z różnych przyczyn przedwcześnie opuszczających system edukacji szkolnej oraz instrumenty i usługi rynku pracy służące uzyskaniu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców.

 

- Poprzednie lata pokazały dobitnie, że Podkarpackie ma patent na rozwój innowacji powiązany z biegunami wzrostu gospodarczego – ocenia Tomasz Czop, dyrektor WUP w Rzeszowie. W tym zakresie zamierzamy wspierać młodych ludzi już na poziomie edukacji, a potem wspierania przedsiębiorczości w postaci zakładania własnych firm i promowania nowych rozwiązań. Będziemy również trzymać w województwie niezmiennie stały kurs na zawodowstwo, ponieważ to praktyczne umiejętności ludzi młodych zapewniają im pracę w zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, o ile są również dopasowane do potrzeb regionalnych pracodawców .

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij