Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko Powiatu Rzeszowskiego
Szybki PIT – kampania informacyjna Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej
Podkarpacki Fundusz Rozwoju oferuje preferencyjne finansowanie dla firm: pożyczki, poręczenia, faktoring
IV edycja Business Without Limits

Dobry rok na rynku pracy w powiecie mieleckim

Opublikowano: 2017-01-02 00:56:41, przez: admin, w kategorii: Praca

MIELEC. Pod wieloma względami rok 2016 był to najlepszy rok od 25 lat. Zarówno w skali całego kraju jak i powiatu mieleckiego zauważalny był wyraźny spadek poziomu bezrobocia.

Dobry rok na rynku pracy w powiecie mieleckim

 

TVP3 Rzeszów zaprasza

W powiecie zarejestrowanych jest około 4800 osób a jeszcze rok temu było to ponad 7100 osób. Stopa bezrobocia kształtuje się na poziomie około 7,5% i jest jedną z najniższych w województwie podkarpackim.

- W tym roku realizowaliśmy zarówno działania finansowane ze środków krajowych jak również projekty współfinansowane przez Unię Europejską. Składaliśmy także wnioski do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dodatkowe środki z przeznaczeniem na pomoc osobom bezrobotnym. Dzięki podejmowanym inicjatywom na wsparcie lokalnego rynku pracy przeznaczyliśmy prawie 20 milionów złotych a z możliwości aktywizacji skorzystało ponad 2700 osób bezrobotnych. Dodatkowo ponad 10 milionów wydaliśmy w postaci zasiłków, dodatków aktywizacyjnych oraz świadczeń integracyjnych - informuje Alicja Makowska-Madej, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu.

Osoby bezrobotne mogły miedzy innymi skorzystać z bezpłatnych szkoleń oraz bezzwrotnych dotacji na otwarcie własnej firmy. Na organizację szkoleń oraz kursów zawodowych dla osób bezrobotnych przeznaczono ponad 730 tysięcy złotych. Proponowane szkolenia koncentrowały się na tych zawodach i kwalifikacjach, na które istnieje największe zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. Z możliwości udziału w szkoleniach skorzystało blisko 300 osób. Chętni, którzy chcieli uruchomić własną działalność gospodarczą, otrzymywali bezzwrotne dotacje w kwocie nawet 20 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup niezbędnych maszyn, urządzeń i pozostałego wyposażenia potrzebnego w firmie. Na ten cel przeznaczono 4,2 miliona złotych. Dzięki pomocy ze strony mieleckiego urzędu pracy uruchomionych zostało 210 nowych firm.

Największym zainteresowaniem zarówno ze strony pracodawców jak i osób bezrobotnych cieszyły się staże zawodowe, z których skorzystało prawie 1100 osób. Na wypłatę stypendiów stażowych PUP przekazał 5,7 miliona złotych, czyli prawie 30% wszystkich środków skierowanych na aktywne programy rynku pracy. Ponad 4,5 miliona poszło na dofinansowanie kosztów wyposażenia lub doposażenie 250 nowych stanowisk pracy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również programy dofinansowania kosztów wynagrodzeń wypłacanych zatrudnionym osobom bezrobotnym. Na realizowane w ten sposób prace interwencyjne, roboty publiczne oraz refundacje kosztów wynagrodzeń osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia Urząd wydał 4,7 miliona złotych, dzięki czemu pracę podjęło prawie 900 osób.

W sumie na wypłatę zasiłków, dodatków i świadczeń integracyjnych przeznaczono ponad 10 milionów złotych. Dodatkowo 20 milionów wydano na realizację programów pomocy osobom bezrobotnym oraz wsparcie lokalnych pracodawców. Łącznie ze staży, szkoleń, dotacji na założenie własnej firmy oraz dofinansowanych miejsc pracy skorzystało ponad 2700 osób.

- Na 2017 rok planujemy kontynuację projektów unijnych oraz będziemy występować o dodatkowe środki, które chcielibyśmy przeznaczyć przede wszystkim na pomoc osobom długotrwale bezrobotnych. Uczestniczyliśmy również w otwartym konkursie ogłoszonym przez samorząd województwa i przygotowany przez nas projekt został zakwalifikowany do realizacji. Budżet projektu to kwota 1,5 miliona złotych, która powinna umożliwić aktywizację i wsparcie 150 osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia. Główne działania planujemy do realizacji już od początku nowego roku - podsumowuje Alicja Makowska-Madej.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij