Powiat Rzeszowski - siła inwestycji

Najkorzystniejsza oferta na koncepcję przebiegu S19 Kielanówka-Babica

Opublikowano: 2016-12-23 22:28:22, przez: admin, w kategorii: Inwestycje

RZESZÓW. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum z udziałem Promost Consulting.

Trasa przebiegu drogi ekspresowej S 19 Via Carpathia jest już wytyczona. Fot. Adam Cyło

Trasa przebiegu drogi ekspresowej S 19 Via Carpathia jest już wytyczona. Fot. Adam Cyło

 

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa o podpisało aneks do Programu Inwestycji „Budowa drogi S19 Rzeszów-Barwinek, odc. węzeł Rzeszów Południe-Barwinek”. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyłoniła dzisiaj wykonawcę Koncepcji Programowej wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym i hydrogeologicznym dla budowy ponad 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 od w. Rzeszów Południe (Kielanówka) do Babicy. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum: Promost Consulting sp. z o.o. z Rzeszowa i IRP Biuro Projektów sp. z o.o., które zaoferowało zrealizowanie zamówienia za cenę brutto 6 059 472,00 z terminem realizacji 19 miesięcy.

 

Pozostałym oferentom, którzy brali udział w postępowaniu przetargowym przysługuje prawo odwołania się od dokonanego wyboru. Kolejnym etapem postępowania będzie wniesienie przez wyłonionego wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy i podpisanie umowy, które planowane jest na styczeń 2017r.

 

Koncepcja programowa doprecyzuje dotychczas wypracowane przez GDDKiA założenia projektowe i przedstawi wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich. Celem jej będzie umożliwienie podjęcia decyzji dotyczących preferencji GDDKiA dla etapu Projektu Budowlanego odnośnie docelowych rozwiązań projektowych i technologii realizacji , uściśli również zakres rzeczowy i finansowy inwestycji.

 

Inwestycja ma powstać w systemie „projektuj - buduj”. Rozwiązania projektowe Koncepcji Programowej pozwolą na opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego, w oparciu o który zostanie wyłoniony wykonawca drogi ekspresowej S19.

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 6 listopada 2015 r wydał decyzję środowiskową dla przebiegu S19 (od 4 listopada 2016r. decyzja środowiskowa stała się ostateczna). Zakres planowanego zamówienia obejmuje kompleksowo całą inwestycję w tym: drogę, drogi poprzeczne wraz ze skrzyżowaniami, węzeł, MOP-y, wiadukt, tunel, estakady, przepusty, przejścia dla zwierząt, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, wyposażenie techniczne drogi i tunelu oraz inne obiekty inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska, infrastrukturę techniczną związaną i niezwiązaną z drogą, a także wszystkie inne obiekty niezbędne dla zapewnienia właściwej realizacji i eksploatacji przedmiotowej inwestycji.

 

W ramach projektowanego odcinka przewiduje się wykonanie obiektów inżynierskich w tym tunelu o długości ok. 1,35 km, 5 estakad, wiaduktu, przejazdu gospodarczego oraz przejść dla zwierząt. Droga będzie posiadać przekrój poprzeczny dwujezdniowy , po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij