Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP

Halina Szydełko – nową przewodniczącą Rady Ruchów i Stowarzyszeń

Opublikowano: 2016-12-13 23:32:05, przez: admin, w kategorii: Polityka

RZESZÓW. 12 grudnia 2016 r. w budynku Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie po raz pierwszy spotkali się członkowie Prezydium Rady Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Rzeszowskiej wybranego 26 listopada.

Od lewej Kazimierz Gołojuch, Halina Szydełko i Adam Kawałek. Fot. ks. Tomasz Nowak

Od lewej Kazimierz Gołojuch, Halina Szydełko i Adam Kawałek. Fot. ks. Tomasz Nowak

 

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

Prezydium to osiem osób reprezentujących różne ruchy i środowiska: Anna Dzwonkowicz (Katolickie Stowarzyszanie Młodzieży), poseł Kazimierz Gołojuch (Stowarzyszanie Rodzin Katolickich), Adam i Małgorzata Kawałkowie (Kościół Domowy), Krystyna Kołodziej (Stowarzyszenie Miłość i Odpowiedzialność), Agnieszka Lęcznar (Szkoła Nowej Ewangelizacji), Katarzyna Marciniec (Ruch Apostolstwa Młodzieży) i Halina Szydełko (Akcja Katolicka). Prezydium zostało wybrane na trzyletnią kadencję 26 listopada br. Asystentem Rady jest ks. Daniel Drozd. W spotkaniu uczestniczył bp Edward Białogłowski – biskup pomocniczy Diecezji Rzeszowskiej i ks. Jerzy Buczek – kanclerz Kurii Diecezjalnej.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

 

Zebrani w tajnych wyborach wyłonili nowy zarząd. Przewodniczącą Rady została Halina Szydełko, zastępcą – Kazimierz Gołojuch (dotychczasowy przewodniczący), skarbnikiem – Anna Dzwonkowicz, sekretarzem – Krystyna Kołodziej. Pozostałe osoby: Adam i Małgorzata Kawałkowie, Agnieszka Lęcznar i Katarzyna Marciniec zostali członkami Rady Ruchów i Stowarzyszeń.