Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Akademia IT Sagitum - zapisz się na bezpłatne szkolenia

Konferencja naukowa nt: „Geografia wyborcza Polski”

Opublikowano: 2016-11-01 20:04:45, przez: admin, w kategorii: Polityka

RZESZÓW.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Sekcja Badań Wyborczych Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych organizują ogólnopolską konferencję naukową pt. „Geografia wyborcza Polski. Interpretacje postaw i zachowań obywateli”. Odbędzie się ona w dniach 5-6 grudnia 2016 roku w Rzeszowie.

Wyniki wyborów parlamentarnych, prezydenckich, samorządowych i europejskich ostatnich kilkunastu lat pokazują polaryzację polskiego elektoratu według miejsca zamieszkania. Uczestnicy będą chcieli zinterpretować wyniki wyborów po 1989 roku, co umożliwiłoby zrozumienie przyczyn zachowań wyborczych w minionych elekcjach oraz może pozwolić z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć rozłożenie wpływów poszczególnych ugrupowań w najbliższych latach.

Organizatorom w sposób szczególny zależy na skoncentrowaniu się uczestników konferencji na następujących problemach:

- specyfika wyborcza (polityczna) województw Polski;

- wpływy polityczne partii i ugrupowań politycznych na podstawie wyników wyborów w poszczególnych województwach;

- ciągłość i zmiana preferencji politycznych;

- zróżnicowanie preferencji wyborczych według rodzaju wyborów;

- uwarunkowania i zróżnicowanie preferencji wyborczych według województw (czynniki ideologiczne, geograficzne, społeczne, kulturowe, historyczne i demograficzne);

- wpływ regulacji prawnych na wyniki wyborów w Polsce;

- miasto-wieś jako oś podziałów politycznych;

- regionalne zróżnicowanie aktywności i bierności wyborczej Polaków i jej przyczyny;

- wpływ programów wyborczych na oczekiwania społeczne;

- wpływ mediów (ogólnopolskich, regionalnych, lokalnych oraz tradycyjnych i nowych) na kształtowanie preferencji wyborczych Polaków i wyniki wyborów.

 

Referaty zaprezentowane na konferencji będą opublikowane w recenzowanej monografii zbiorowej.

Zgłoszenia udziału w konferencji wraz ze streszczeniem referatu (150-200 słów) należy przesłać do 10 listopada 2016 r. na adres mailowy: geografia.wyborcza2016@o2.pl do sekretarzy konferencji: dr Tomasza Koziełły lub dr Dominika Szczepańskiego

 

Opłatę konferencyjną w wysokości 420 zł (pokrywającą wydanie recenzowanej monografii zbiorowej, wyżywienie oraz jeden nocleg z 5 na 6 grudnia 2016 r.) prosimy uiścić na konto Uniwersytetu Rzeszowskiego w terminie do 25 listopada 2016 r. na rachunek:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Rzeszowie nr 48 8642 1126 2012 1119 9353 0001

z dopiskiem: geografia wyborcza - imię i nazwisko uczestnika. Dla członków Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych zniżka w wysokości 50 zł.

Karta udziału i wymogi techniczne dostępne pod linkiem: http://www.politologia.univ.rzeszow.pl/pl/aktualnosci/zapraszamy-do-udzialu-w-konferencji-naukowej-geografia-wyborcza-polski-interpretacje-postaw-i-zachowan-obywateli-120

Komitet Naukowy: przewodnicząca: dr hab. prof. UR Agnieszka Pawłowska, członkowie: dr hab. prof. UR Wojciech Furman, dr hab. Rafał Glajcar, dr hab. prof. UR Radosław Grabowski, dr hab. prof. UR Sabina Grabowska, dr hab. Agnieszka Turska-Kawa, dr hab. Waldemar Wojtasik

Komitet Organizacyjny dr Tomasz Koziełło, dr Dominik Szczepański

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij