Powiat Rzeszowski - siła inwestycji

XXXI Sesja Rady Miasta Rzeszowa - 27 września 2016 roku

Opublikowano: 2016-09-27 08:24:15, przez: admin, w kategorii: Samorządy

RZESZÓW. In vitro, działka pod Millenium Hall, dodatki dla rodzin dzieci niepełnosprawnych, dodatkowe pieniądze dla MPWiK.

VI sesja Rady Miasta Rzeszowa - 16 lutego 2015

 

XXXI sesja Rady Miasta Rzeszowa odbędzie się we wtorek (27 września 2016 r.) godz. 8:30 w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1.

 1. Informacja z wykonania budżetu Miasta Rzeszowa za I półrocze 2016 r.
 2. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego w latach 2017 – 2021.
 3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.
 4. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2016 r.
 5. Oświadczenia i informacje.
 6. Wystąpienie przedstawiciela Asseco Resovii.
 7. Uchwała w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – In vitro dla mieszkańców Rzeszowa w latach 2017 – 2019” (druk: XXXI/1/2016).
 8. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” (druk: XXXI/7/2016).
 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym (na rzecz Develop Investment Sp. z o. o.).
 10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Staszica (druk: XXXI/3/2016) + AUTOPOPRAWKA.
 11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Monte Cassino (druk: XXXI/9/2016).
 12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Zelwerowicza (druk: XXXI/10/2016).
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Zajęczej (druk: XXXI/11/2016).
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Macha (druk: XXXI/12/2016).
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Rzeszowie (druk: XXXI/6/2016).
 16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Hetmańskiej w Rzeszowie (druk: XXXI/8/2016).
 17. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Fabrycznej (druk: XXXI/4/2016).
 18. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ulicach: Karowej, Zenitowej, Zakładowej i Staszica (druk: XXXI/5/2016).
 19. Uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (druk: XXXI/14/2016).
 20. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa – w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Rzeszów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (druk: XXXI/15/2016).
 21. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Rzeszowie (druk: XXXI/13/2016).
 22. Uchwała w sprawie podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (druk: XXXI/2/2016).
 23. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2016 rok (druk: XXXI/19/2016).
 24. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej dotacji dla publicznych szkół podstawowych liczących do 100 uczniów, którym ustalono obwód (druk: XXXI/16/2016).
 25. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Tajemnice Laboratorium Kryminalistycznego WSPiA” w ramach konkursu nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 programu Ścieżki Kopernika 2.0 (druk: XXXI/17/2016).
 26. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Zdrowie i fitness dla zdrowej przyszłości” („Health and Fitness For a Healthy Future”) w ramach programu Erasmus+ (druk: XXXI/18/2016).
 27. Interpelacje i zapytania.
 28. Wolne wnioski i sprawy różne.  

 

Propozycje roszerzenia porządku obrad:

9a - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcie w niej udziału.

9b - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu nr 3 mieszczącego się w budynku przy ulicy Króla Augusta 10.

9c - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszklanych w budynkach przy ul. Hanasiewicza 20, 20a, 20b w Rzeszowie i na udzielenie bonifikaty.

9d - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (Spółdzielnia Mieszkaniowa „Projektant”).

9e - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (Fara).

18a - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali użytkowych na okres powyżej 3 lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów.

21a - Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Rzeszowie.

Partnerzy serwisu

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij