Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Akademia IT Sagitum - zapisz się na bezpłatne szkolenia

Polsko-Wschodnia Konferencja PUIG Lub-Invest

Opublikowano: 2016-09-21 09:49:53, przez: admin, w kategorii: Biznes

LUBLIN, UKRAINA. Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza wraz z Urzędem Miasta Lublin oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego organizują „Polsko-Wschodnią Konferencję PUIG Lub-Invest”.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Spotkanie odbędzie się 26 października 2016 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym (ul. Grottgera 2). Udział wezmą m.in. wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński i minister rozwoju gospodarczego i handlu ukrainy Stepan Kubiw.

W konferencji weźmie udział ok. 200 osób z Polski, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Węgier, Słowacji, Gruzji oraz Kazachstanu. Obecni będą reprezentanci władz Polski i Ukrainy, a także przedstawiciele biznesu, finansów, mediów, środowisk akademickich oraz instytucji wspierających przedsiębiorczość. Po raz pierwszy połączono Wschodnie Forum Gospodarcze Lub-Invest cyklicznie odbywające się w Lublinie z rokrocznie odbywającą się w Krasiczynie konferencją organizowaną przez PUIG.

Sesja 1: Skutki podpisania Umowy Stowarzyszeniowej ws. Wolnego Handlu między Ukrainą a Unią Europejską oraz nowych tendencji w obrocie towarowym i perspektywy zmian w tym obszarze.

Sesja 2: Lublin i województwo lubelskie w nowej perspektywie gospodarczej – oferta miasta Lublina i województwa lubelskiego dla inwestorów krajów Europy Wschodniej.

Sesja 3: Kierunek Ukraina- stan polskich inwestycji i zmiany w przepisach prywatyzacyjnych szansą dla zwiększenia polskiej obecności na rynku ukraińskim.

Sesja 4: Legalna migracja ekonomiczna i edukacyjna, szansą i wyzwaniem dla polskiego rynku pracy i systemu oświaty.

Sesja 5: Kierunki rozwoju eksportu i inwestycji w kontekście międzynarodowej współpracy Województwa Lubelskiego

 

Koszt udziału 250 zł netto od osoby, płatnych na podstawie faktury, wystawionej przez PUIG po dokonaniu rejestracji. Koszt obejmuje udział w konferencji w renomowanym centrum konferencyjnym w Lublinie, spotkanie B2B oraz udział w uroczystej wieczornej gali.

 

Link rejestracyjny: http://www.pol-ukr.com/formularz-zgloszeniowy-konferencja-puig-lubinvest/ 

 

09:30-10:00 – Rejestracja gości

10:00-10:30 – Uroczyste otwarcie konferencji

Jacek Piechota – prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej

Stepan Kubiv – minister rozwoju gospodarczego i handlu Ukrainy

Jerzy Kwieciński – sekretarz stanu Ministerstwa Rozwoju RP

Sławomir Sosnowski – marszałek województwa lubelskiego

Krzysztof Żuk – prezydent miasta lublin

Andrij Deszczycia – ambasador Ukrainy w RP

Wasyl Pawluk – konsul generalny Ukrainy w Lublinie

10:30-11:45 – Sesja 1: Skutki podpisania Umowy Stowarzyszeniowej ws. Wolnego Handlu między Ukrainą a Unią Europejską. Nowe tendencje w obrocie towarowym i perspektywy zmian w tym obszarze.

Moderator: Jacek Piechota –

Uczestnicy:

Jan Tombiński – ambasador Unii Europejskiej w Ukrainie

„Perpektywy dalszego zaciśnienia współpracy pomiędzy UE i Ukrainą. Szanse i zagrożenia”

Bartosz Musiałowicz- kierownik Wydziału Promocji, Handlu i Inwestycji przy Ambasadzie RP w Kijowie

„Stan polsko-ukraińskich stosunków gospodarczych i tendencje ich dalszego rozwoju kontekście realizacji założeń umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina”

Rusłan Perun – radca, Dział Ekonomiczny Ambasady Ukrainy w RP

„Skutki, szanse i zagrożenia dla gospodarki Ukrainy po wejściu w życie od 1 stycznia 2016 r. umowy o strefie wolnego handlu między Unią Europejską i Ukrainą”

Wojciech Konończuk – kierownik Zespołu Ukrainy, Białorusi i Mołdawi Ośrodka Studiów Wschodnich

„Ukraina między wschodem a zachodem – doświadczenie transformacyjne oraz inspiracje europejskie w kontekście zmieniających się uwarunkowań geopolitycznych”

11.45- 12.30 – Sesja 2: Lublin i województwo lubelskie w nowej perspektywie gospodarczej – oferta miasta Lublina i województwa lubelskiego dla inwestorów krajów Europy Wschodniej.

Moderator: Artur Habza, dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

Uczestnicy

Mariusz Sagan- dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów UM Lublina „Oferta inwestycyjna miasta Lublina”.

Krzysztof Ślęzak - dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu, „Oferta inwestycyjna i kooperacyjna SSE Euro-Park Mielec na terenach przygranicznych z Ukrainą”

Radosław Tkaczyk – Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości

„Żródła finansowania inwestycji motywacją do rozwoju przedsiębiorczości”

12.30-13.30 – przerwa kawowa i posiłek

13.30-15:00 – Sesja 3: Kierunek Ukraina – stan polskich inwestycji i zmiany w przepisach prywatyzacyjnych szansą dla zwiększenia polskiej obecności na rynku ukraińskim.

Moderator: Oleg Dubisz – wiceprezes PUIG

Uczestnicy:

Andrii Demczuk – dyrektor Departamentu Wsparcia Inwestycji Ministerstwa Rozwoju Ekonomicznego i Handlu Ukrainy

„ Prywatyzacja i wsparcie inwestycji zagranicznych jako jedno z głównych zadań władz ukraińskich w kontekście reform w Ukrainie”

Damian Ragan – wiceprezes Zarządu Kredobank S.A.

„Sektor bankowy przykładem udanych polskich inwestycji w Ukrainie – doświadczenie Kredobanku na rynku ukraińskim”

Maciej Szyszko – Prezes Zarządu PZU Ukraina

„Sektor ubezpieczeń przykładem polskich inwestycji w Ukrainie – doświadczenie PZU na rynku ukraińskim”

Piotr Stolarczyk – wiceprezes KUKE

„System ubezpieczeń eksportowych stymulatorem aktywności działań polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych”

Mirosław Panek – p.o. prezesa BGK

„Strategia wsparcia finansowego dla przedsiębiorców czynnikiem aktywizującym działalność na rynkach zewnętrznych”

Leszek Filipowicz – doradca finansowy w spółce Axelia Partners, przewodniczący Komitetu PUIG ds. Rozwoju i Finansowania Biznesu

„Czy zmiany prywatyzacyjne w Ukrainie spowodują wzrost polskich inwestycji w Ukrainie. Szanse i zagrożenia”

15.00-15.30 – przerwa

15.30- 16.45 – Sesja 4: Legalna migracja ekonomiczna i edukacyjna, szansą i wyzwaniem dla polskiego rynku pracy i systemu oświaty.

Moderatorzy: Oleg Dubisz – wiceprezes PUIG / Andrzej Drozd – wiceprezes PUIG

Uczestnicy:

Jakub Skiba – wiceminister spraw wewnętrznych i administracji

„Polityka wewnętrzna i legislacyjna dotycząca legalnego pobytu w RP”

Jacek Męcina – Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan

„Dostęp cudzoziemców do polskiego rynku pracy. Stan obecny i perspektywy jego rozwoju”

Lech Antkowiak – zastępca dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy

„Zapotrzebowanie na pracowników z Ukrainy – uwarunkowania prawne na przykładzie doświadczeń Urzędu Pracy m.st. Warszawy”

Małgorzata Nurzyńska – prezes Agencji Pracy Tradma S.A.

„Rola agencji pracy w pośrednictwie legalnego zatrudnienia obywateli Ukrainy na terytorium RP”

Wiktoria Heruń-koordynator projektu Study in Lublin Urząd Miasta Lublin „Student zagraniczny na polskiej uczelni wyższej. Oferta, możliwości. Perspektywy”

16.45 – 17.45 – Sesja 5: Kierunki rozwoju eksportu i inwestycji w kontekście międzynarodowej współpracy Województwa Lubelskiego.

Moderator: Vasyl Pawluk-KonsulGeneralny Ukrainy w Lublinie

Dyskusja: „Stan i perspektywy bilateralnej współpracy ze szczególnym uwzględnieniem Województwa Lubelskiego”

Przedstawiciel Ambasady Białorusi w Polsce

Wasyl Pawluk – konsul generalny Ukrainy w Lublinie

Vladislav Nastas – II sekretarz ds. gospodarczych, Ambasada Republiki Mołdawii w Polsce

Gabor Konya – sekretarz ds. Ekonomicznych, Ambasada Węgier w RP

Vladislav Chipala – radca handlowy, Ambasada Republiki Słowackiej w RP

Piotr Guzowski – orezes Polsko-Kazachstańskiej Izby Handlowo-Przemysłowej

Spotkania B2B prowadzone równolegle w oddzielnej sali w godzinach 14:00 – 16:00

 

19.30 – Wieczorna Gala

 

 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij