Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP

Sieciowe produkty w Polsce Wschodniej. Trwa ocena wniosków

Opublikowano: 2016-07-07 13:05:14, przez: admin, w kategorii: Biznes

16 wniosków na kwotę dofinansowania ponad 600 mln zł, złożyły firmy w pierwszym naborze z poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Programu Polska Wschodnia (POPW). W puli konkursu jest 320 mln zł. Zwycięskie projekty poznamy jesienią.

Na Programie Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej skorzystał sektor spożywczy

 

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

Firmy (konsorcja składające się z co najmniej z 10 MŚP) ubiegały się o dotację na stworzenie w Polsce Wschodniej innowacyjnych produktów sieciowych wykorzystujących potencjał i walory makroregionu, czyli na przedsięwzięcia, które jedną koncepcją połączą rozproszone atrakcje, miejsca, obiekty i usługi w gotową do sprzedaży ofertę.

– Polska Wschodnia odznacza się wyjątkowym potencjałem, m.in. przyrodniczym, kulturowym, historycznym. Warto go wykorzystać, tak by przełożył się on na efekty gospodarcze. Dlatego w POPW zaproponowaliśmy firmom narzędzie, dzięki któremu, łącząc swoje siły, mogą tworzyć unikalne na rynku produkty – mówi wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Projekty wpłyną nie tylko na wzrost innowacyjności i konkurencyjności firm zaangażowanych w ich realizację, ale także zaowocują wzrostem zatrudnienia w makroregionie.

- Jednym z warunków uzyskania wsparcia jest utworzenie co najmniej 20 miejsc pracy – zwrócił uwagę wiceminister.

Zgłoszone projekty zostaną teraz ocenione pod względem formalnym i merytorycznym na podstawie kryteriów dla poddziałania 1.3.2 POPW

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości