Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Trwa nabór na studia na Politechnice Rzeszowskiej
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Podkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej w WSPiA

Opublikowano: 2016-06-04 12:57:02, przez: admin, w kategorii: Firmy

RZESZÓW. Ponad milion złotych to wartość wyposażenia Podkarpackiego Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej. Centrum otwarte zostało w czwartek 2 czerwca 2016 r. w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Mieści się na drugim piętrze budynku Collegium Securitatis w Rzeszowie.

Podkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej w WSPiAPodkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej w WSPiAPodkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej w WSPiAPodkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej w WSPiA
Podkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej w WSPiAPodkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej w WSPiAPodkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej w WSPiAPodkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej w WSPiA
Podkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej w WSPiAPodkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej w WSPiAPodkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej w WSPiAPodkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej w WSPiA
Podkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej w WSPiAPodkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej w WSPiAPodkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej w WSPiAPodkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej w WSPiA
Podkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej w WSPiAPodkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej w WSPiAPodkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej w WSPiAPodkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej w WSPiA
Podkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej w WSPiAPodkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej w WSPiAPodkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej w WSPiAPodkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej w WSPiA
Podkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej w WSPiA
Podkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej w WSPiA

 

Na wyposażeniu Podkarpackiego Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej znalazły się tu m.in. fantomy, szkielety, czaszki antropologiczne, zestawy symulacji ran i urazów oraz kilkanaście waliz kryminalistycznych. Sprzęt sprowadzony został ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Szwajcarii i Niemiec.

 

Otwierając Centrum rektor WSPiA prof. Jerzy Posłuszny, zwrócił uwagę, że jest to element realizowanego od dłuższego czasu uczelnianego programu Nowy Wymiar Studiowania w WSPiA. – Projekt ma na celu upraktycznienie zajęć dydaktycznych. Pomocne w tym będzie Podkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej. Dzięki praktyce nasi absolwenci, zaczynając pracę prawnika, prokuratora czy podejmując pracę w policji, będą mieli wiedzę, którą inni dopiero zaczną zdobywać. Centrum będzie także służyć uczniom podczas zajęć w ramach Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa – tłumaczy prof. Jerzy Posłuszny.

 

Dodał, że obecne wyposażenie to nie koniec naszych inwestycji w Centrum. – Dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w najbliższym czasie będziemy mogli przeznaczyć 100 tys. zł na kolejne elementy wyposażenia Laboratorium. Wiem, że prof. Czesław Kłak, który jest Dyrektorem Centrum, ma już kolejne plany i Centrum będzie się cały czas rozwijać i tętnić życiem – powiedział prof. Jerzy Posłuszny.

 

Według Marii Kurowskiej, wicemarszałek województwa podkarpackiego, uruchomienie Podkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej będzie służyć całemu województwu.

 

- Zarząd województwa zawsze wspiera dobre inicjatywy. Tak samo jest w przypadku WSPiA, ponieważ uważamy, że to Centrum wychodzi naprzeciw nie tylko zapotrzebowaniu nauki i edukacji w regionie, ale także całej społeczności. Sprzęt zgromadzony w tym Centrum będzie służył studentom i uczniom. Korzystać z niego będą mogli także przedstawiciele służb mundurowych. To bardzo cenna inicjatywa, za którą bardzo dziękuję - powiedziała podczas otwarcia Maria Kurowska.

 

W ramach Centrum powołane zostało Laboratorium Kryminalistyczne (w skład którego wchodzą Pracownia Identyfikacji Kryminalistycznej, Pracownia Medycyny Sądowej i Biologii Sądowej oraz Pracownia Badań Wariograficznych), Laboratorium Symulacji Zdarzeń (w skład którego wchodzą Pracownia Bezpieczeństwa Lotniczego oraz Pracownia Balistyki), a także Pracownia Badań nad Terroryzmem.

 

Za wszystkie zakupy odpowiedzialny był prof. Czesław Kłak, Dyrektor Podkarpackiego Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej.

 

II Ogólnopolski Konkurs dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd – edycja 2022

- Kupione przez nas wyposażenie to m.in. walizy kryminalistyczne do ujawniania, zabezpieczania oraz analizowania różnych śladów nas miejscu zdarzenia. Walizy służą do zabezpieczania m.in. śladów biologicznych (np. krwi, włosów, wydzielin organizmu), użytych przez sprawców narzędzi (np. łomy, siekiery), śladów zapachowych, czy też zabezpieczania śladów chodu oraz poruszania się różnego rodzaju pojazdów. Zakupiliśmy również oświetlacze kryminalistyczne, lampy UV i zestawy narzędzi niezbędnych do profesjonalnego przeprowadzenia oględzin, eksperymentu procesowego, wizji lokalnej – wylicza prof. Czesław Kłak. - W Centrum są także profesjonalne zestawy symulacji ran i urazów. Możemy pokazać, jak wygląda rana postrzałowa, cięta, kłuta, różne stopnie oparzeń czy też obrażenia odniesione w zdarzeniu komunikacyjnym. Jest też fantom służący do prezentacji tych ran. Dzięki temu możemy przeprowadzać np. symulowane oględziny miejsca zabójstwa. Podczas takich zajęć studenci poznają praktyczną stronę zawodów prawniczych oraz pracy w służbach mundurowych – tłumaczy prof. Czesław Kłak.

 

Ważną część wyposażenia Podkarpackiego Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej stanowią również pomoce służące do nauki antropologii kryminalnej, odontologii kryminalistycznej czy pokazywania mechanizmu działania różnych środków odurzających i substancji psychotropowych. Są to całe szkielety człowieka, czaszki antropologiczne pokazujące ewolucję człowieka, ale również cechy budowy jego ciała. W Centrum znalazły się czaszki zarówno dorosłego człowieka, dziecka, jak i płodu. Są też szczęki i zęby służące do nauki identyfikacji człowieka na podstawie śladów uzębienia.

 

WSPiA kupiła także zestawy pokazujące organy wewnętrzne, umięśnienie i budowę ciała człowieka. Dzięki temu można zobaczyć m.in. wątrobę, śledzionę czy płuca osoby uzależnionej od alkoholu, środków odurzających lub papierosów. Materiały te wykorzystywane są m.in. do nauki takich przedmiotów, jak medycyna sądowa czy też działy identyfikacji kryminalistycznej. Są także fantomy do nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i prawidłowej resuscytacji.

 

Dyrektor Centrum podkreśla, że w WSPiA na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzone są zajęcia z przedmiotu środki odurzające a przestępczość, które służą praktycznemu ukazaniu, jak na organizm ludzki oddziaływają różnego rodzaju substancje, a także jak zachowuje się człowiek pod ich wpływem.

 

- Do tego potrzebne są m.in. zestawy symulacji zachowania się człowieka pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających. W Centrum znalazły się również testery narkotykowe, których użycie pozwala na wskazanie śladów poszczególnych substancji w organizmie człowieka – wylicza prof. Czesław Kłak.

 

Studenci WSPiA w Centrum uczą się także zasad działania i przeprowadzania badań przy użyciu wariografu, czyli potocznie określanego „wykrywacza kłamstw”. Są tu także profesjonalne mikroskopy do badań śladów biologicznych i wideospektrokomparator, służący do badania autentyczności dokumentów, w tym banknotów.

 

To nie koniec zakupów, które planuje WSPiA. W najbliższym czasie Podkarpackie Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej wyposażone zostanie w nowe mikroskopy, chromatografy cieczowe do badań fizyko-chemicznych, a także kolejne zestawy symulacyjne. Jak zaznacza prof. Czesław Kłak, WSPiA poszerza zakres działalności laboratoryjnej o problematykę bezpieczeństwa komunikacyjnego, w tym bezpieczeństwa lotniczego, a także badania nad terroryzmem.

 

– Nasze zakupy powiązane są z nowatorskim programem kształcenia, który zarówno na kierunku prawo, jak i bezpieczeństwo wewnętrzne przewiduje rozbudowaną ofertę zajęć z zakresu kryminalistyki, kryminologii oraz medycyny sądowej. Prowadzimy m.in. zajęcia z poszczególnych działów identyfikacji kryminalistycznej, ale także z zakresu badań osób w celach dowodowych. Pokazujemy w jaki sposób ustala się mechanizmy powstania obrażeń i w jaki sposób są one kwalifikowane. Ta wiedza jest potrzebna zarówno przyszłemu funkcjonariuszowi Policji, jak również sędziemu, czy prokuratorowi, którzy muszą wiedzieć w jaki sposób zabezpiecza się ślady kryminalistyczne i w jaki sposób ślad staje się dowodem w procesie karnym – podkreśla prof. Czesław Kłak.

 

W uroczystości otwarcia Podkarpackiego Centrum Kryminalistyki, Kryminologii i Medycyny Sądowej uczestniczyli przedstawiciele władz centralnych i wojewódzkich m.in. poseł Andrzej Szlachta, wicemarszałek województwa podkarpackiego Maria Kurowska, pełnomocnik prezydenta Rzeszowa Henryk Wolicki, m.in. zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Rzeszowie inspektor Paweł Filipek, pierwszy zastępca komendanta miejskiego policji w Rzeszowie mł. insp. Konrad Wolak, a także dyrektorzy zakładów karnych i aresztów śledczych w całego województwa podkarpackiego.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij