Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Edulacka ekologiczna w ramach zadania Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

TechnoParkBiznesHub – trwa nabór projektów od startupów

Opublikowano: 2016-04-03 22:14:50, przez: admin, w kategorii: Biznes

PODKARPACKIE. W marcu rozpoczął się nabór pomysłów do platformy TechnoParkBiznesHub, która oferuje wsparcie i pomoc finansową dla innowacyjnych pomysłów biznesowych.

PnP Systems w Inkubatorze RARR

 

W Polsce wschodniej zostały stworzone trzy ośrodki innowacyjności, do których rozsyłane są zgłoszenia od potencjalnych startupowców. Pomysłodawcy już we wniosku aplikacyjnym wskazują platformę i ośrodek innowacyjności, w którym chcieliby rozpocząć działalność.

Pomysły można zgłaszać do końca października 2016 r. Przez cały czas aplikacji trwać będzie już ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków. TechnoParkBiznesHub to projekt pilotażowy mający na celu wypracowanie standardów w ośrodkach innowacji i odpowiednich procedur w pracy ze startup-ami oraz wsparcie najciekawszych pomysłów.

- W ciągu tygodnia przeprowadzamy kilka rozmów z osobami zainteresowanymi założeniem firmy i korzystaniem ze wsparcia w projekcie. Zainteresowanie jest duże. Zdarza się, że dzwonią do nas osoby spoza województw tzw. Polski wschodniej i rozważają utworzenie startup-u w jednym z ośrodków innowacyjności – mówi Janusz Fudała, prezes Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. - W ramach projektu organizowane są spotkania informacyjne, m.in. na Politechnice Rzeszowskiej, zachęcające studentów do aplikowania do platformy startowej i pobudzając ich do realizowania swoich pomysłów.

Aplikować mogą osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie zgłoszonego pomysłu. Może to być jedna osoba fizyczna lub grupa osób. Jest natomiast ograniczenie wiekowe: w dniu zgłoszenia wiek wnioskodawcy nie może przekraczać 35. roku życia. We wniosku należy również podać ośrodek innowacyjności, w którym pomysłodawca chce realizować swój startup.

Platforma nie określa preferowanych branż, aleszczególnie traktowane będą pomysły wpisujące się w zakres tzw. regionalnych inteligentnych specjalizacji. W województwie podkarpackim wiodącymi „smart specializations” lotnictwo i kosmonautyka, oraz tzw. jakość życia, na którą składają się: produkcja i przetwórstwo żywności ekologicznej czy tzw. żywności wysokiej jakości, turystyka i zdrowie, odnawialne źródła energii, oraz energooszczędne budownictwo. Specjalizacją dodatkową, tzw. wspierającą jest informacja i komunikacja, tj. szeroko pojęta branża informatyczno-telekomunikacyjna (ICT).

- Zaznaczam jednak, że wsparcie mogą otrzymać także pomysły spoza w/w regionalnych specjalizacji – zaznacza Janusz Fudała.

Jego zdaniem projekt TechnoParkBiznesHub znakomicie się wpisuje w infrastrukturę Parku Naukowo-Technologicznego Aeropolis, czyli działalność inkubatora, preinkubatora i laboratoriów.

- W trakcie kontroli parków w Polsce okazywało się, że samorządy tworzyły parki i jedynie wynajmowały pomieszczenia, nie świadcząc należytego wsparcia dla młodych firm. Struktura naszego parku została tak podzielona, aby dostosować poszczególne komórki PPNT do poszczególnych etapów rozwoju firm – mówi prezes RARR. -Preinkubator i inkubator realizują projekt platformy startupów - w preinkubatorze „wyłapujemy” ciekawe pomysły studentów, które mogą zostać dopuszczone do platformy; natomiast w inkubatorze mamy szereg działających już firm, przygotowanych na to, aby w jakiejkolwiek formie uzyskać od nas wsparcie. Utworzona jest też sekcja akceleracji, która opracowuje projekt tzw. funduszy wysokiego ryzyka, przeznaczony dla firm funkcjonujących na rynku powyżej 3 lat. Projekt startupowy jest dedykowany dla firm od momentu powstania pomysłu do założenia firmy i jej inkubacji, tj. przez okres od powstania pomysłu do około 3-go roku działalności firmy.

Dla start-upów ważne może być wsparcie, jakie mogą otrzymać od dużych podmiotów. Młoda firma zyskuje możliwość rozwoju, dla duże podmioty - rozwój poprzez wniesienie innowacyjnych pomysłów. W ten sposób przemysł może stać się bardziej innowacyjny, a gospodarka bardziej konkurencyjna.

Do opieki nad startup-ami oddelegowanych jest pięciu opiekunów. Każdy z opiekunów będzie prowadził co najmniej kilka startupów. Są to pracownicy RARR-u, osoby z wieloletnim doświadczeniem w rozliczaniu projektów z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z kolei powołuje we własnych zakresie grono ekspertów. Będą to osoby z doświadczeniem w zarządzaniu dużymi podmiotami.

 

Kolejny projekt związany z dofinansowaniem dla start-upów, tym razem już nie pilotażowy, z większym budżetem, będzie ogłoszony 2017 r. W projekcie pilotażowym w całej Polsce wschodniej dofinansowanie otrzyma 60 pomysłów, natomiast w 2017 r. każde województwo będzie mogło realizować swój własny projekt. Te start-upy, których nie uda się dofinansować w tym roku, będą musiały poczekać do 2017 r.

 

Osoby, które są zainteresowane aplikowaniem do platformy TechnoParkBiznesHub, mogą się kontaktować z bezpośrednio pracownikami Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego:

Maciej Kryński – tel.: 17 86 76 228,

Jacek Smulski – tel.: 17 77 36 830

Agnieszka Florek – tel.: 17 77 36 843

Mateusz Klimczak – tel.: 17 85 04 299


 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij