Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP
Jerzy Borcz - kandydat do Sejmu

Konferencja „Polityka energetyczna Unii Europejskiej – filary i perspektywa rozwoju”

Opublikowano: 2016-03-08 21:08:20, przez: admin, w kategorii: Biznes

RZESZÓW. Spotkanie naukowców i praktyków z całego kraju.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza wspólnie z Katedrą Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza oraz ze Studenckim Kołem Naukowym „Eurointegracja” organizuje ogólnopolską konferencję naukową „Polityka energetyczna Unii Europejskiej – filary i perspektywa rozwoju” Odbędzie się ona 25-26 kwietnia 2016 r. na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.

 

Celem konferencji jest analiza przyszłości polityki energetycznej Unii Europejskiej. Szczególnie istotne znaczenie będzie miał proces rozwoju koncepcji Unii Energetycznej, który będzie rzutował nie tylko na poziom bezpieczeństwa energetycznego państw członkowskich, lecz również na konkurencyjność ich gospodarek narodowych. Zasadniczym wyzwaniem stanie się kwestia transformacji energetycznej. Z perspektywy Polski istotne jest pytanie o sposób realizacji transformacji polskiego sektora energii, który z jednej strony powinien zapewniać bezpieczeństwo energetyczne, a z drugiej zwiększać konkurencyjność polskiego przemysłu.

 

W Komitecie Naukowym konferencji są naukowcy z czołowych polskich uczelni. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest doktor Mariusz Ruszel, adiunkt Politechniki Rzeszowskiej, prezes Instytutu Polityki Energetycznej, autor szeregu publikacji na temat polityki energetycznej.

 

Podczas paneli plenarnych dyskusja dotyczyć będzie perspektyw rozwoju Unii Energetycznej oraz transformacji polskiej polityki energetycznej.

 

Prelegenci paneli plenarnych to praktycy – wiceministrowie, szefowie instytucji publicznych i firm energetycznych. Będą wśród nich Michał Kurtyka (Ministerstwo Energii) Ireneusz Łazo (Towarowa Giełda Energii), Maciej Kołaczkowski (World Economic Forum), Marek Balcer (Geotermia Mazowiecka), Adam Janczak (Ministerstwo Spraw Zagranicznych) Małgorzata Mika-Bryska (Ministerstwo Energii), Monika Morawiecka (Polska Grupa Energetyczna), Paweł Turowski (Biuro Bezpieczeństwo Narodowego) czy Olgierd Dziekoński (ekspert w dziedzinie gospodarki lokalnej i samorządności).

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

 

Natomiast sesje tematyczne obejmować będą zagadnienia: bezpieczeństwa energetycznego UE, wspólnego rynku energii, transformacji energetycznej w państwach unijnych, efektywności energetycznej, odnawialnych źródłach energii, inteligentnych sieciach oraz badaniach i rozwoju innowacyjnych technologii obszaru energii.

 

Uczestnicy konferencji będą mogli opublikować możliwość przygotowania i dostarczenia po konferencji artykułów naukowych, które mogą zostać opublikowane (pod warunkiem uzyskania pozytywnych recenzji) w monografii wieloautorskiej (20 punktów – zaproszeni zostaną wybrani prelegenci), zeszytach naukowych „Humanities and Social Science” (14 punktów), Przegląd Organizacji (13 punktów), czasopiśmie naukowym „Polityka Energetyczna” (10 punktów), „Zeszytach Naukowych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk” (9 punktów), czasopiśmie naukowym „Polityka i Społeczeństwo” (9 punktów), monografii zbiorowej (4 punkty).

 

Patronaty honorowe rektor Politechniki Rzeszowskiej, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, prezydenta Rzeszowa, wojewoda podkarpacki, marszałek województwa podkarpackiego.

 

Patronaty medialne: TVP3 Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Nowa Energia, Nowiny, BiznesAlert.pl, WysokieNapiecie.pl, Cire.pl, GospodarkaPodkarpacka.pl, Pomia.pl.

 

Sponsorem wspierającym konferencji jest Geotermia Mazowiecka.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

 

Formularz zgłoszeniowy na konferencję http://www.instytutpe.pl/formularz-zgloszeniowy/