Powiat Rzeszowski - siła inwestycji

Interreg 2014-2020: Region Morza Bałtyckiego i Europa Środkowa

Opublikowano: 2016-02-24 13:32:00, przez: admin, w kategorii: Biznes

23 lutego br. w Katowicach dyskutowano o warunkach jakie należy spełnić, by móc ubiegać się o dofinansowanie. Przedstawiono też projekty zrealizowane z funduszy 2007-2013.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

– Wspierają innowacje, racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, zrównoważony transport ale przede wszystkim sprzyjają budowie dobrych relacji z partnerskimi regionami – tak o programach Interreg Region Morza Bałtyckiego i Europa Środkowa mówił wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak, otwierając seminarium im poświęcone.

W nowej siedzibie Muzeum Śląskiego – inwestycji współfinansowanej ze środków programu regionalnego w kwocie ponad 181,2 mln zł oraz nominowanej do Mies van der Rohe Award, najważniejszej nagrody architektonicznej w Europie, spotkało się ponad 300 osób z Polski, Niemiec, Austrii, Czech, Słowacji i Włoch. Warsztaty prowadzili eksperci ze wspólnych sekretariatów z Wiednia i Rostocku. Swoimi doświadczeniami, podzielili się przedstawiciele instytucji, które odniosły sukces w konkursach na dofinansowanie projektów.

Formuła spotkania sprzyjała szczególnie polskim uczestnikom, ponieważ wszystkie nasze regiony objęte są tymi programami. Wydarzenie umożliwiło również nawiązanie kontaktów, które mogą zaowocować wspólnymi projektami.

- Przedstawiciele polskich instytucji coraz pewniej czują się w międzynarodowych konsorcjach projektowych. Spotkaniem takim jak dziś, chcemy ich zachęcić do jeszcze większej aktywności na tym polu oraz wpłynąć na jeszcze lepszą jakość składanych wniosków - zaznaczył wiceminister Hamryszczak. - Na Interreg Europa Środkowa i Region Morza Bałtyckiego przypada łącznie nieco ponad 500 mln euro w latach 2014-2020. Biorąc pod uwagę liczbę uczestniczących w nich krajów i regionów, to niewiele. Na pewno nie są to środki, dzięki którym mogą powstać spektakularne pod względem wielkości inwestycje. Programy te są jednak ważne, bo zacieśniają współpracę ponad granicami, pozwalają na wymianę doświadczeń oraz umożliwiają realizację przedsięwzięć istotnych z punku widzenia lokalnych społeczności. Doświadczenia zdobyte w realizacji transnarodowych projektów pozwalają efektywnie wykorzystywać fundusze programów wspierających duże przedsięwzięcia infrastrukturalne.

Nowa perspektywa

W latach 2014-2020 Interreg Region Morza Bałtyckiego i Europa Środkowa wspierają innowacje, racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, zrównoważony transport. W obydwu zakończyły się już pierwsze nabory wniosków. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem.

W programie Region Morza Bałtyckiego, przedstawiono 282 koncepcje projektów (42 złożyli polscy wnioskodawcy wiodący). Do dofinansowania wybrano 35 przedsięwzięć. W 32 z nich uczestniczy 66 polskich partnerów. Dwa projekty zarządzane są przez krajowe instytucje: projekt BaltSe@nioR (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) i projekt DAIMON (Instytut Oceanologii PAN w Sopocie).

Natomiast w programie Europa Środkowa, w pierwszym etapie złożono aż 620 wniosków – 72 przygotowały polskie instytucje. Trwa ich ocena, wyniki naboru poznamy w kwietniu br.

W pierwszym kwartale tego roku zostaną ogłoszone kolejne konkursy.

Perspektywa 2007-2013

W poprzednich latach instytucje z Polski z obu programów otrzymały dofinansowanie przekraczające 56 mln euro. W projektach udział wzięło ponad 340 instytucji reprezentujących wszystkie polskie regiony (w każdym przedsięwzięciu współpracują partnerzy z minimum trzech krajów, z których co najmniej dwa są państwami członkowskimi UE – zasada ta obowiązuje też w nowym rozdaniu funduszy).

Program Europa Środkowa współfinansował działania dotyczące innowacji, ochrony środowiska, poprawy konkurencyjności miast i regionów oraz transportu i komunikacji. Z kolei Interreg Region Morza Bałtyckiego, projekty z zakresu innowacji, środowiska naturalnego Morza Bałtyckiego, zwiększenia atrakcyjności obszaru programu oraz poprawy zewnętrznej i wewnętrznej dostępności regionu Morza Bałtyckiego.

Przykłady projektów

Starzenie się społeczeństw jest wyzwaniem zarówno dla władz, jak i dla naukowców i przedsiębiorców. Oferta rynku produktów dostosowanych do potrzeb seniorów jest bardzo ograniczona. Projekt BaltSe@nioR (Innovative solutions to support BSR enterprises in product development aimed at raising comfort and safety of seniors home living), który uzyskał dofinansowanie w pierwszym naborze programu Interreg Region Morza Bałtyckiego chce to zmienić, angażując do współpracy specjalistów z różnych branż. Projekt łączy potrzebę podniesienia komfortu i bezpieczeństwa seniorów z koniecznością zwiększenia potencjału innowacyjnego przemysłu meblarskiego. Wykorzystuje przy tym kompetencje czołowych graczy w dziedzinie mebli, wzornictwa, technologii ICT i robotyki, ekonomii i nauk społecznych w Regionie Morza Bałtyckiego. Przy przedsięwzięciu współpracują partnerzy z 9 państw: Polski, Danii, Litwy, Łotwy, Estonii, Niemiec, Szwecji, Norwegii i Finlandii.

Projekt COBRAMAN - Manager Coordinating Brownfield Redevelopment Activities (Menedżer do spraw koordynacji działań rewitalizacyjnych terenów poprzemysłowych) zrealizowano z funduszy Programu Europa Środkowa 2007-2013. Opracowano założenia zawodu menedżera terenów poprzemysłowych i uruchomiono nowe europejskie studia magisterskie. Działania te powiązane były z praktycznym transferem wiedzy, wymianą
i oceną doświadczeń projektów pilotażowych zrealizowanych przez rożnych partnerów projektu. Miasto Bydgoszcz (partner wiodący) współpracowało w tym zakresie z Czechami, Niemcami, Włochami i Słowenią.

Szczegółowe informacje o programach

Interreg Region Morza Bałtyckiego: http://www.interreg-baltic.eu/

Interreg Europa Środkowa: http://interreg-central.eu/

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij