Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP
Jerzy Borcz - kandydat do Sejmu

Wystawa o arcybiskupie Ignacym Tokarczuku w... Hamburgu

Opublikowano: 2016-01-28 19:44:02, przez: admin, w kategorii: Kultura

RZESZÓW. Wystawę przygotował rzeszowski oddział Instytutu pamięci Narodowej.

Wystawa o arcybiskupie Ignacym Tokarczuku w... Hamburgu

 

Otwarcie wystawy zaplanowano na 7 lutego 2016 r. o godz. 12:15 w siedzibie Polskiej Misji Katolickiej przy kościele św. Józefa w Hamburgu (Große Freinheit 41 - 22767 Hamburg).

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

Dokładny jej tytuł, to „Arcybiskup Ignacy Tokarczuk. Kościół, władza, opór społeczny”.

Otwarciu wystawy będzie towarzyszyć prelekcja dr Mariusza Krzysztofińskiego i prezentacja książki „Nie można zdradzić Ewangelii. Rozmowy z Abp. Ignacym Tokarczukiem”.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

- Na wystawie zgromadzono dokumenty i fotografie obrazujące drogę życiową ks. Ignacego Tokarczuka, od domu rodzinnego, poprzez studia teologiczne we Lwowie, przyjęcie święceń kapłańskich, pracę duszpasterską na terenie przedwojennego województwa lwowskiego, Śląska i Warmii, następnie pracę naukową, aż po służbę Kościołowi i Narodowi jako ordynariusz diecezji przemyskiej - informuje Bogusław Kleszczyńśki, rzecznik prasowy rzszowskiego oddziału IPN - Szereg fotografii przedstawia kościoły i tymczasowe kaplice, zbudowane bez zgody władz, dla których nieudzielanie zezwoleń na budowę obiektów sakralnych było formą walki z religią i Kościołem. Konsekwencje grożące za łamanie tych zakazów ukazuje wyrok wydany na jednego z księży, który zbudował kościół bez wymaganej zgody.

Wystawa będzie prezentowana do końca lutego 2016 r.