Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Oferta wakacyjna Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Nowe limity zanieczyszczeń środowiska

Opublikowano: 2015-10-30 11:14:34, przez: admin, w kategorii: Unia Europejska

Parlament Europejski poparł w środę (28 października) zaproponowane przez Komisję bardziej restrykcyjne krajowe limity poziomów sześciu głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza, w tym dwutlenku siarki, cząstek stałych i tlenków azotu. Zanieczyszczenie powietrza jest powodem przedwczesnej śmierci 400 tysięcy osób rocznie.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

- Zanieczyszczenie powietrza powoduje ogromne koszty ludzkie i gospodarcze. Szkodzi też środowisku naturalnemu, poprzez eutrofizację i zakwaszenie. Nie zatrzymuje się na granicach państw członkowskich UE - mówiła Julie Girling (ECR, Wielka Brytania), autorka sprawozdania w sprawie krajowych pułapów zanieczyszczeń. - Te przepisy będą pomocne na wszystkich szczeblach zarządzania w państwach członkowskich, również władzom regionalnym i władzom na niższych szczeblach, które tak energicznie zaangażowały się w ten projekt. Istnieje realne oddolne zapotrzebowanie na działania. Moje sprawozdanie ma również zmobilizować Komisję by sprawiła, żeby doszło tak szybko, jak to możliwe do porozumienia w sprawie  pomiaru emisji spalin w rzeczywistych warunkach jazdy. Wszyscy zgadzają się, że zanieczyszczenie NOx musi być rozpatrywane w trybie pilnym. Opinia publiczna domaga działania w tej dziedzinie po ostatnich odkryciach dotyczących przemysłu samochodowego.

Surowsze limity zanieczyszczeń

Posłowie ustanowili krajowe pułapy emisji dwutlenki siarki (SO2), tlenków azotu (NOx), niemetanowych lotnych związków organicznych (NMLZO), metanu (CH4), amoniaku (NH3) i pyłów (cząstek stałych do 2,5 mikrometrów) powinny być osiągnięte do 2020 i 2030 roku.

Chcą też, by znowelizowana dyrektywa ustanawiająca krajowe pułapy emisji (NEC) przyczyniła się do ograniczenia emisji rtęci, ale zastrzegają, że przed określeniem krajowych zobowiązań do redukcji emisji Komisja powinna przeprowadzić "ocenę oddziaływania dotyczącą rtęci (Hg)" i dopiero "w razie potrzeby" przedłożyć nowy wniosek ustawodawczy.

Emisje spalin

Posłowie wzywają Komisję i państwa członkowskie bezzwłocznie dojdą do porozumienia co do nowego wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie emisji gazów w rzeczywistych warunkach drogowych, który jest obecnie rozpatrywany.

Ograniczyć emisje z transportu morskiego
 
Posłowie zagłosowali również za usunięciem danej państwom członkowskim możliwości (proponowanej przez Komisję) odliczenia z ogólnego poziomu zanieczyszczeń emisji (tlenków azotu, dwutlenku siarki i pyłów) osiągniętych w międzynarodowej żegludze morskiej. W zamian proponują, by Komisja rozważyła wprowadzenie środków redukcji emisji powstałych z międzynarodowego transportu morskiego, szczególnie na wodach terytorialnych państw członkowskich i w ich wyłącznych strefach ekonomicznych oraz by przedłożyła "w stosownych przypadkach" wniosek ustawodawczy.

Posłowie przystąpią teraz do negocjacji z Radą UE, z zamiarem osiągnięcia porozumienia w pierwszym czytaniu.

W roku 2010 zanieczyszczenie powietrza spowodowało ponad 400 tysięcy przedwczesnych zgonów w UE i naraziło ponad 62% terytorium UE na eutrofizację, w tym 71% ekosystemów objętych programem Natura 2000. Zanieczyszczenie powietrza jest odpowiedzialne za dodatkowe koszty dla gospodarki w wysokości 330-940bn € rocznie, w tym w dziedzinie ochrony zdrowia 15 mld € z tytułu absencji chorobowej i 4 mld euro na opiekę zdrowotną, w rolnictwie straty upraw o wartości 3 mld euro, a w dziedzinie infrastruktury -  uszkodzenia budynków kosztujące 1 mld € (dane Komisji Europejskiej ).
 
Nieprzestrzeganie istniejących norm jakości powietrza i nowych międzynarodowych zobowiązań UE wynikających z Protokołu z Göteborga stanowi barierę w zapewnieniu lepszej ochrony obywateli UE i ich środowiska. Obszary, na których nieprzestrzegane są normami zanieczyszczeń NO2 i pyłami PM10 wynoszą odpowiednio 32% i 24% terytorium UE. Czterdzieści milionów obywateli UE oddycha powietrzem o stężeniu pyłów PM10 powyżej dopuszczalnych wartości granicznych UE.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij