Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP
Jerzy Borcz - kandydat do Sejmu

Gmina Sędziszów Młp. z certyfikatem „Przyjazna Polska”

Opublikowano: 2015-10-27 13:46:20, przez: admin, w kategorii: Samorządy

SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI, WARSZAWA. Gmina Sędziszów Małopolski została wyróżniona w II edycji programu certyfikacyjnego „Przyjazna Polska” jako samorząd wspierający inwestycji.

Od lewej Bogusław Kmieć, Mieczysław Bąk i Andrzej Arendarski Fot. Maciej Idzik

Od lewej Bogusław Kmieć, Mieczysław Bąk i Andrzej Arendarski Fot. Maciej Idzik

 

23 października br. w trakcie gali w Hotelu Bristol w Warszawie burmistrz Bogusław Kmieć odebrał certyfikat wraz w wyróżnieniem w kategorii „Certyfikowana lokalizacja biznesu”.

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

W tegorocznej edycji Kapituła Programu wyłoniła 11 laureatów, którzy poza certyfikatem ogólnym zdobyli laury w certyfikacji tematycznej. Gmina Sędziszów Małopolski otrzymała wyróżnienie w kategorii „Certyfikowana lokalizacja biznesu”. Doceniono ją za aktywne wspieranie inwestycji, m.in. poprzez uchwalenie zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców, powiększenie terenu Specjalnej Strefy Ekonomicznej, inwestycję w obwodnicę miasta i przygotowanie nowych terenów pod inwestycje.


Współpraca i wspieranie biznesu jest nadzieją dla mieszkańców na pracę, a dla gminy szansą na rozwój – podkreśla Bogusław Kmieć, burmistrz Sędziszowa Młp.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

Gminy wyróżnione certyfikatem „Przyjazna Polska” to samorządy, które zapewniają przyjazne podejście administracji do biznesu , mieszkańców i turystów. Na co dzień w swojej działalności kierują się zasadami społecznej odpowiedzialności i stwarzają przyjazne warunki dla aktywności mieszkańców. Podstawą ich sukcesów jest dbałość o rozwój ekonomiczny i dobrej jakości infrastruktura techniczna, wysoki poziom edukacji młodzieży, godne warunki życie seniorów i osób niepełnosprawnych, a także walka z wykluczeniem. Mieszkańcy i turyści mają zapewniony dostęp do oferty kulturalnej i rekreacyjnej. Wszystko to świadczy o rozwiniętych umiejętnościach z zakresu gospodarności oraz tworzenia i realizowania planów rozwojowych.