Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczka obrotowa w Podkarpackim Funduszu Rozwoju

Koszt ubezpieczenia pomostowego przy kredycie hipotecznym

Opublikowano: 2011-10-18 11:35:50, przez: admin, w kategorii: Biznes

Uzyskanie wpisu hipoteki do księgi wieczystej w Polsce trwa już przeciętnie poniżej miesiąca – wynika z danych Ministerstwa Sprawiedliwości. To oznacza mniejsze koszty dla kredytobiorców.

Opracowanie: Home Broker

Opracowanie: Home Broker

Średnio 180 zł musi zapłacić kredytobiorca zanim ustanowione zostaną docelowe zabezpieczenia jego kredytu hipotecznego. To koszt ubezpieczenia pomostowego. Jest ono dla banku jedynym zabezpieczeniem kredytu w okresie przejściowym pomiędzy złożeniem wniosku o wpis hipoteki do księgi wieczystej, a momentem uprawomocnienia się wpisu.

Wyższe oprocentowanie albo składka

Banki pobierają te opłaty na trzy sposoby. Pierwszy i najczęściej stosowany polega na podwyższeniu oprocentowania kredytu o 0,5-2 pkt. proc. Skutkuje to podwyższeniem miesięcznej raty kredytu i nie stanowi oddzielnej płatności. Banki Millennium, Eurobank i PKO BP stosują comiesięczną dodatkową składkę, która nie jest wliczana do raty, natomiast Bank Ochrony Środowiska, Credit Agricole i Raiffeisen stosują płatną z góry składkę na okres od kwartału do nawet 5 lat, która w razie uzyskania prawomocnego wpisu wcześniej, zostanie klientom zwrócona w części przypadającej na niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Oznacza to, ze dla przeciętnego kredytu w wysokości 250 tys. zł, udzielonego na okres 30 lat z oprocentowaniem 6% (zgodnie z danymi Home Broker są to przeciętne wartości charakteryzujące obecnie udzielane kredyty), miesięczny koszt ubezpieczenia pomostowego może wynieść od ok. 80 zł do ponad 330 zł (w zależności od banku). Całkowity koszt zabezpieczenia przejściowego uzależniony jest też od tempa pracy sądów, które dokonują wpisów w księgach wieczystych.

Wpis do księgi wieczystej przeciętnie w 27 dni

Według badań wydziału statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości w pierwszej połowie 2011 roku w sądach rejonowych rozpatrzono ponad 1,64 mln spraw związanych z księgami wieczystymi. Według autorów badania, właśnie ten obszar spraw sądowych znalazł się pośród najsprawniej zarządzanych. Dowodem jest nadwyżka spraw załatwionych (ponad 1,64 mln) nad ilością złożonych wniosków (1,58 mln), a co za tym idzie spadek liczby spraw pozostawionych do rozpatrzenia w drugim półroczu (228 tys. w 2011 w stosunku do 256 tys. w I półroczu 2010). Dla kredytobiorców to dobre wiadomości. Dane za pierwsze półrocze 2011 wskazują, że sądy pracują teraz ponad dwa razy szybciej niż trzy lata temu. Statystyczna sprawa w wydziale ksiąg wieczystych w roku 2008 była załatwiana w około 55 dni i od tego momentu czas rozpatrywania sukcesywnie malał, w 2009 do ok. 48 dni, 2010 już do 35 dni, aby w pierwszej połowie 2011 roku osiągnąć rekordowe 27 dni. Ale wszystko zależy od miasta, w którym dokonywany jest wpis. Skrócenie czasu rozpatrywania wniosków jest dla kredytobiorców dobrą wiadomością, ponieważ oznacza dla nich oszczędności.

Opłaty tylko do uprawomocnienia się wpisu

Szybkość dokonania wpisu do księgi wieczystej jest kluczowa do określenia rzeczywistych, ponoszonych przez klientów, kosztów ubezpieczenia pomostowego. Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumenta z dnia 9 sierpnia 2009 zakazuje bowiem pobierania jakichkolwiek dodatkowych opłat od klientów po ustanowieniu wszystkich wymaganych umową kredytową zabezpieczeń. Oznacza to, że bank ma prawo pobierać dodatkowe opłaty tylko do momentu uprawomocnienia się wpisu, a nie do momentu przyniesienia przez klienta do banku odpisu księgi wieczystej, w którym hipoteka banku będzie znajdowała się na pierwszym miejscu. Wszystkie opłaty pobrane po tym momencie muszą zostać klientowi zwrócone.

- W praktyce, ponoszony przez klienta koszt ubezpieczenia pomostowego w pierwszej połowie 2011 roku kształtował się przeciętnie w wysokości ok. 180 zł (przykładowy kredyt w wysokości 250 tys. zł na 30 lat, z oprocentowaniem 6%, podwyżka marży o 1,2%) - mówi Arkadiusz rojek z Home Broker. - Trzy lata temu, ponad dwukrotnie dłuższy czas oczekiwania na rozpatrzenie sprawy w wydziale wieczystoksięgowym sądu rejonowego sprawiał że koszty te kształtowały na poziomie ok. 370 zł.

Koszt ubezpieczenia pomostowego w bankach

Bank Koszt ubezpieczenia Forma pobierania składki


Alior Bank 1,10 p.p. podwyższenie marży
Bank BGŻ 0,60 p.p. podwyższenie marży
Bank BPH 1,25 p.p. podwyższenie marży
Bank Millennium 0,08% składka miesięczna
Bank Pocztowy 1,20 p.p. podwyższenie marży
BNP Paribas Bank 0,50 p.p. podwyższenie marży
BOŚ Bank 0,21% składka kwartalna
BZ WBK* 1,00 p.p. podwyższenie marży
Citi Handlowy 1,25 p.p. podwyższenie marży
Credit Agricole** 2,75% składka na 3 lata
Deutshe Bank PBC 1,20 p.p. podwyższenie marży
DnB NORD 1,20 p.p. podwyższenie marży
eurobank*** 0,07% składka miesięczna
Getin Noble Bank 2,00 p.p. podwyższenie marży
ING Bank Śląski**** 0,75 p.p. podwyższenie marży
Idea Bank 2,00 p.p. podwyższenie marży
Kredyt Bank 1,00 p.p. podwyższenie marży
mBank 1,00 p.p. podwyższenie marży
MultiBank***** 1,50 p.p podwyższenie marży
Nordea Bank 1,20 p.p. podwyższenie marży
Pekao Bank Hipoteczny****** 1,00 p.p. podwyższenie marży
PKO BP 0,05% składka miesięczna
Polbank EFG 1,50 p.p. podwyższenie marży
Raiffeisen Bank 1,20% składka na rok

*lub forma zaproponowana przez klienta
** składka pobierana jest z góry na trzy lub pięc lat. Składka na pięć lat wynosi 3,75%
*** lub kredytowana składka na np. 6 miesięcy w wysokości 0,4% kredytu brutto
**** lub comiesięczna opłata z tytułu podwyższonego ryzyka w wysokości 0,0634%
***** na rynku pierwotnym podwyżka o 1 p.p., na wtórnym 1,5 p.p.
****** Pekao Bank Hipoteczny wymaga ubezpieczenia pomostowego wyłącznie w sytuacji gdy kredyt jest udzielony na cel budowlany. W przypadku zakupu gotowej nieruchomości, bank nie wymaga takiego ubezpieczenia.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij