Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej

Pomysł na inkubator biotechnologiczny w Weryni

Opublikowano: 2015-05-25 18:34:49, przez: admin, w kategorii: Biznes

WERYNIA. Czy Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny Aeropolis obejmie nowe tereny?

Pomysł na inkubator biotechnologiczny w Weryni

 

Komisja Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego przyjęła 19 maja 2015 r. Podczas obrad w Weryni w powiecie kolbuszowskim stanowisko w sprawie rozbudowy Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego – IV etap budowa inkubatora biotechnologicznego w Kolbuszowej. Była to inicjatyewa Ewy Draus, przewodniczącej komisji. Dziś (poniedziałek, 25 maja 2015) stanowisko przyjęli radni (treść zamieszczamy poniżej). Podczas obrad obecni byli burmistrz Kolbuszowej Jerzy Zuba oraz starosta kolbuszowski Józef Kardyś. Był także prof. Marek Koziorowski, dyrektor Zamiejscowego Pozawydziałowego Instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych.

Przewodniczący sejmiku Bogdan Romaniuk poprosił go o zabranie głosu profesor Koziorowskiego.

- Stawiając na biotechnologię mamy szansę na rozwój wydając stosunkowo niewiele – mówił naukowiec. - W tej chwili na studia do nas dostają się brylanty, które my szlifujemy. Nasi absolwenci dostają stypendia Fullbrighta, mają propozycję robienia doktoratów na najlepszych uczelniach. Przyjeżdżają do nas zagraniczne wycieczki, by się u nas uczyć.

Podczas dyskusji radna Teresa Kubas-Hul (równocześnie wiceprezes Polskiej agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) zwróciła uwagę, że środki na rozwój i inkubatorów w latach 2014-2020 nie są już w dyspozycji PARP (jak sugerują autorzy stanowiska), ale samorzadu województwa.

Treść stanowiska

Komisja Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego na posiedzeniu w dniu 19 maja 2015 roku w Weryni zapoznała się z planami Uniwersytetu Rzeszowskiego, w tym Zamiejscowego Pozawydziałowego Instytutu Biotechnologii Stosowanej I Nauk Podstawowych w Weryni w zakresie rozwoju biotechnologii jako jednej z wiodących dziedzin potencjału innowacyjnego Podkarpacia. Prowadzona przez Uczelnie działalność naukowa jest bardzo wysoko ceniona na forum krajowym i międzynarodowym i stanowi jeden z filarów regionalnej specjalizacji dotyczącej jakości życia, określonej w Regionalnej Strategii Innowacyjności. Jednocześnie działania prowadzone przez Uczelnie, zmierzają do poszerzenia współpracy z przedsiębiorstwami na rzecz komercjalizacji prowadzonych badań naukowych, co przyczynia się do podniesienia innowacyjności istniejących podkarpackich firm a jednocześnie stanowi bazę do powstawania nowych przedsiębiorstw w kierunkach określonych w Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020.

Komisja Rozwoju Regionalnego uznała, że zasadnym jest rozszerzenie Parku Naukowo Technologicznego o tereny zlokalizowane w Gminie Kolbuszowa przeznaczone na budowę Inkubatora Biotechnologicznego w Kolbuszowej. Jego celem będzie stworzenie dogodnych warunków do rozwoju badań naukowych i ich komercjalizacji poprzez działalność gospodarczą dla absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Rzeszowskiej, które kształcą studentów w dziedzinie biotechnologii, chemii, medycyny i kierunków pokrewnych. Jednocześnie funkcjonowanie inkubatora biotechnologicznego pozwoli wspierać absolwentów Uczelni poprzez doradztwo specjalistyczne, dotacje kapitałowe oraz pomieszczenia na własną działalność gospodarczą.

Inkubator biotechnologiczny funkcjonował w następujących obszarach:

1. Farmaceutycznym, opartym na metody biotechnologiczne i syntezy chemicznej.

2. Kosmetologicznym, w oparciu o naturalne związki oraz z wykorzystaniem nanotechnologii.

3. Biotechnologii żywności dotyczącej produkcji żywności w oparciu o innowacje technologiczne, z wyłączeniem GMO.

4. Przemysłu bioweterynaryjnego.

5. Przemysłu związanego z produkcją aparatury typu life science.

Prowadzona w przyszłym inkubatorze działalność badawczo-naukowa i przemysłowa pozwoli wykorzystać i rozwinąć istniejący potencjał podkarpackich uczelni, a szczególnie Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz jednocześnie wzmocni innowacyjność regionalnej gospodarki.

Komisja Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego wyraża uznanie dla deklarowanego wsparcia dla realizacji inwestycji przez:

- Starostę Kolbuszowskiego, Zarząd i Radę Powiatu, które zaoferowały przygotowany i uzbrojony teren na budowę Inkubatora Biotechnologicznego,

- Burmistrza Kolbuszowej i Rady Miasta, które zaproponowały wsparcie kapitałowe inwestycji w kwocie 500 tys. zł, oraz wieloletnie ulgi i zwolnienia podatkowe, a także pokrycie wszystkich kosztów eksploatacji infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej,

- Wójtów gmin powiatu Kolbuszowskiego, które będą wspierać kapitałowo przedsięwzięcia w miarę swoich możliwości budżetowych.

Jednak zaangażowanie Starosty, Burmistrza i Wójtów powiatu kolbuszowskiego nie będzie w stanie sprostać budowie i zarządzaniu Inkubatora Biotechnologicznego. Z tego względu Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Zarządu Województwa Podkarpackiego o potrzebne wsparcie i pomoc w realizacji IV etapu rozbudowy Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego w postaci inkubatora biotechnologicznego w Kolbuszowej. Ponadto Komisja rekomenduje Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. do opracowania i złożenia stosownego projektu na pozyskanie funduszy w ramach programów operacyjnych.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij