Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
PGE Obrót. Stabilny i bezpieczny sprzedawca energii elektrycznej

Nastroje wśród podkarpackich mikro i małych przedsiębiorców w 2015 roku

Opublikowano: 2015-04-22 11:16:48, przez: admin, w kategorii: Biznes

PODKARPACKIE. Zgodnie z wynikami piątego już „Raportu o Sytuacji Mikro i Małych Firm” Banku Pekao, mikro i małe przedsiębiorstwa z podkarpackiego są w najlepszych nastrojach od pięciu lat.

Fot. Daniel Kozik

Fot. Daniel Kozik

 

Raport był prezentowany w ubiegłym tygodniu w Urzędzie Marszałkowskim. W konferencji wzięło udział kilkaset osób.

Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm dla regionu przyjął najwyższą historycznie wartość 95,5 pkt.* (wzrost o ponad 2 pkt. w ujęciu rocznym). Był jednak nieco niższy niż średnio w kraju, gdzie wskaźnik ten zanotował 96,4 pkt. (wzrost o niecałe 3 pkt). Największymi optymistami okazali się właściciele firm z podregionu rzeszowskiego, którzy miniony rok ocenili na 93,3 pkt. (średnia dla kraju to 93,7 pkt.), a perspektywy najbliższych 12 miesięcy na 99,1 pkt. (średnia dla kraju to 99,1 pkt.). Najmniej zadowoleni w regionie są przedsiębiorcy z podregionu krośnieńskiego, którzy miniony rok ocenili na 92,5 pkt., a perspektywy na 2015 r. na 95,9 pkt. Na wskaźnik koniunktury składa się 8 badanych obszarów, takich jak ogólna sytuacja gospodarcza, sytuacja branży i firmy, przychody i wynik finansowy firmy, zatrudnienie, oczekiwanie na zapłatę, dostęp do finasowania.

- Mikro i mali przedsiębiorcy z podkarpackiego są w najlepszych nastrojach od 5 lat. Mimo to, tylko w dwóch badanych obszarach ich oceny są lepsze niż średnio w kraju – w zatrudnieniu oraz oczekiwaniu na zapłatę. Podkarpaccy przedsiębiorcy najgorzej oceniają przychody firmy, jej sytuacje oraz wynik finansowy – mówi Tomasz Kierzkowski z Departamentu Klienta Biznesowego w Banku Pekao.

Przedsiębiorcy z Podkarpacia częściej niż średnio w kraju uskarżają się na bariery utrudniające prowadzenie biznesu. Właściciele firm byli proszeni o skwantyfikowanie każdej z barier w skali od 1 (brak bariery) do 5 (bardzo ważna bariera). Poziom barier w województwie zmniejszył się od ubiegłorocznego badania i był wyższy od średniej krajowej (2,85 pkt. vs 2,75 pkt.). Częściej niż średnio w Polsce przedsiębiorcy jako barierę wskazywali jedynie konkurencję innych firm oraz korupcję.

Podkarpackie firmy bardzo wysoko w porównaniu z resztą kraju oceniają przychody z eksportu (114 pkt. vs. 104 pkt.). Zdecydowanie wzrósł też odsetek eksportujących firm w regionie – 11,4% firm eksportowało w 2014 r. w porównaniu z 5,9% w roku poprzednim. Najwięcej eksporterów, bo aż 18% firm, działa w rzeszowskim. To więcej niż średnio w kraju, gdzie eksportuje 13% mikro i małych firm. Na kolejnym miejscu pod względem eksportu plasuje się tarnobrzeski (11%) oraz krośnieński (8%). Najmniej przedsiębiorców, bo tylko 3%, eksportuje w przemyskim.

 

Tematem specjalnym tegorocznej edycji raportu Banku Pekao są innowacje. 27% firm z podkarpackiego wprowadziło w ostatnich 12 miesiącach innowacje produktowe (średnio w kraju to 26%), a 16% innowacje procesowe (średnia to 13%). W zakresie wdrażania innowacji produktowych nie ma specjalnych różnic pomiędzy poszczególnymi podregionami. W podregionie rzeszowskim wdraża je 29%, w tarnobrzeskim 26%, a krośnieńskim i przemyskim 25%. Co ciekawe, co druga innowacja wdrażana w krośnieńskim, to rozwiązanie na skalę rynku, które do tej pory nie było wdrożone przez żadną z firm. W zakresie innowacji procesowej, to tu zdecydowanym liderem jest podregion rzeszowski. Aż 19% firm wdraża tu innowacje procesowe i co druga z nich jest innowacją na skalę rynku.

 

Mikro i małe firmy z podkarpackiego są bardziej innowacyjne w porównaniu z resztą kraju. Częściej też innowacyjność traktują jako przewagę konkurencyjną. W tarnobrzeskim aż 11% firm buduje swoją pozycję rynkową w oparciu innowacje, a w rzeszowskim 9%. Najbliższe lata powinny przynieść dalszy rozwój innowacyjności w regionie. Już dziś, co czwarty drobny przedsiębiorca z tarnobrzeskiego i rzeszowskiego deklaruje, że zamierza skorzystać z funduszy unijnych na innowacje, a to wyjątkowo wysoki odsetek na tle kraju – mówi Tomasz Kierzkowski z Departamentu Klienta Biznesowego w Banku Pekao.

 

W podregionie podkarpackim 19% firm jest zainteresowanych skorzystaniem z funduszy unijnych na innowacje. Średnia dla kraju to 15%. Najwyższe zainteresowanie środkami unijnymi jest widoczne w podregionie tarnobrzeskim (25% firm), najniższe w podregionie przemyskim (10% firm). Wśród przyczyn braku zainteresowania funduszami firmy wymieniają podobnie jak w całym kraju brak potrzeby i brak programów odpowiadających potrzebom firmy. Właściciele firm trochę częściej niż średnio w kraju skarżą się na brak programów odpowiadających potrzebom firmy i to, że mają małą wiedzę w zakresie.

 

Raport Banku Pekao powstaje w oparciu o wywiady telefoniczne z właścicielami ponad 6,9 tys. mikro i małych firm. Reprezentatywne wyniki badania przedstawione są na poziomie kraju, 16 województw oraz 66 grup powiatów, jak również według branż i wielkości firmy. Tematem specjalnym tegorocznej edycji Raportu były innowacje.

 

*Wskaźniki w ramach badania mogą przyjmować wartości od 50 do 150, przy czym 50 oznacza „dużo gorzej”, 75 – „gorzej”, 100 – „ani lepiej, ani gorzej”, 125 – „lepiej”, 150 – „dużo lepiej”

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij