Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu

Wyniki produkcji przemysłowej - gospodarka wchodzi w 2015 rok z impetem - komentarz Pawła Durjasza PZU

Opublikowano: 2015-01-22 17:57:53, przez: admin, w kategorii: Opinie

Tempo wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu wyniosło w grudniu aż 8,4% r/r wobec 0,3% r/r w listopadzie (według danych odsezonowanych 5,3 % r/r wobec 0,2% r/r w listopadzie).

Wyniki produkcji przemysłowej

 

Poprawie nieodsezonowanej dynamiki produkcji sprzyjał o jeden dzień roboczy więcej w tegorocznym grudniu. To wynik znacznie lepszy od najbardziej optymistycznych prognoz.

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

Na tak szokujące rozchwianie rocznych dynamik produkcji przemysłowej wpływ miały także znaczne wahania produkcji sprzed roku, będące między innymi efektem zmian układu świąt i związanego z tym dostosowania urlopów i harmonogramów produkcji w przedsiębiorstwach. W grudniu 2013 roku produkcja wypadła szczególnie słabo – według danych odsezonowanych obniżyła się aż o 2,4% m/m. W tym roku w grudniu odsezonowana produkcja wzrosła z kolei aż o 2,4% m/m – to największy miesięczny jej wzrost od grudnia 2011 r. Jak widać na wykresie z lewej strony, na tle dominującej od końca 2013 r. tendencji stagnacji odsezonowanej produkcji sprzedanej przemysłu, w grudniu nastąpiła wręcz jej eksplozja. Ten miesięczny skok może odzwierciedlać po części problemy z dokładnym usunięciem wahań sezonowych w warunkach charakterystycznego dla końca roku, zmiennego układu świąt, dni roboczych i urlopów. Tym niemniej tendencja wzrostowa poziomu produkcji sprzedanej przemysłu stała się już wyraźnie widoczna i powinna się w styczniu utrzymać. Choć „efekt wysokiej bazy” i mniejsza niż przed rokiem liczba dni roboczych ponownie silnie obniży roczną dynamikę produkcji sprzedanej przemysłu w styczniu, w tej sytuacji nie będzie to miało większego znaczenia dla oceny sytuacji w przemyśle.

Od września ub. roku utrzymuje się tendencja wzrostu odsezonowanej produkcji budowlano-montażowej. W grudniu produkcja w budownictwie wzrosła o 1,0% m/m. Jej roczna dynamika (dane odsezonowane) wyniosła w grudniu 5,4% r/r wobec -1,1% r/r w listopadzie.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

Przełamanie stagnacji produkcji przemysłowej i zarysowująca się tendencja wzrostu produkcji budowlanej mogą wskazywać, że polska gospodarka wchodzi w 2015 rok rozpędzając się, chociaż efekty bazowe (silny wzrost inwestycji w I kw. 2014 r. w związku ze sprzyjającą pogodą i sprzedażą samochodów z „kratką”) będą zapewne działać w kierunku osłabienia rocznej dynamiki PKB w I kw. br.

Po publikacji dzisiejszych danych wydaje się, że roczna dynamika PKB w IV kw. może przekroczyć 3% r/r, a w całym 2014 r. wzrost PKB mógł wynieść nawet 3,4%.

Paweł Durjasz, główny ekonomista PZU